Hoppa till innehåll

Bengt Zederfeldts föreläsningsfond

Bengt Zederfeldts Föreläsningsfond bildades efter hans bortgång 10 februari 1999 efter en kort tids sjukdom.

Bengt Zederfeldt kom till Malmö Allmänna sjukhus, som det hette på den tiden, 1971. Han var chef för kirurgin och en av två professorer i kirurgi. Under hans tid som chef för kirurgiska kliniken färdigställdes kirurgibyggnaden.
Han ivrade mycket för att sjukhuset skulle bedriva aktiv forskning. Det producerades inte mindre än 100 avhandlingar under BengtZederfeldts och hans professorskollegas tid. Undervisning låg honom också varmt om hjärtat.

Ett nyckelord i Bengt Zederfeldts gärning var ledarskap. Detta gällde såväl i hans profession som läkare/klinikchef/professor som i hans roll som ordförande i Malmö Läkareförening. Han var en stark och godhjärtad ledare med stora krav både på sig själv och sina medarbetare.

1994 blev Bengt ordförande i Malmö Läkareförening. Han var en kraftfull och respekterad företrädare för läkarkåren i Malmö. För att blåsa liv i ”Kvinnliga läkares nätverk” åtog han sig uppdraget att vara ordförande där 1996-1997.

Med stöd av fonden har 16 föreläsningar arrangerats:

2000 Michael Sjöö: Vad kan sjukvården lära av flygets misstag?
2001 Carl-Magnus Stolt: Humanistisk medicin.
2003 P C Jersild: Litteratur och Medicin.
2004 Anders Morin: Den sjuka vården. Paneldebatt.
2005 Arne Ardeberg: Gas, stoft, stjärnor och planeter – är vi ensamma?
2007 Göran Hägg: Retorik – eller konsten att få folk att göra som man vill.
2008 Åsa Nilsonne:
2009 Poul Kongstad och Anna Spencer: Ledarskap på individnivå.
2010 Martin Garwicz: ”Elektroder i hjärnan kan lyssna, lära och lindra”.
2011 Angeles Bermudez-Svankvist: ”Intellekt, känsla och miljö -att leda i förändring”.
2012 Göran Lundborg: ”Handen och Hjärnan”.
2013 Björn Dahlbäck: ”Venös trombos”
2014 Heidi Avellan: ”Förändras mediernas roll när ekonomin krymper”
2015 Nils Uddenberg: ”Psykiatrins utveckling med skånska aspekter”
2016 Peter Nilsson: ”Befolkningsundersökningar då, nu och i framtiden”
2017 Åke Lasson: ”To be, or not to be…”
2019 Olle Matsson: ”Allt är gift – om dödliga ämnen och deras roll i historien”
2022 Åsa Wikforss: "Demokratin och kunskapen"
2023 Leo Flamholc: "HIV -i Sverige och internationellt"

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Bengt Zederfeldts föreläsningsfond