Hoppa till innehåll

Stipendier

Här kan du läsa om stipendier som medlemmar i Malmö Läkareförening kan söka.

Tom Stenrams Minnesfonds resestipendium

Stipendiet skall användas för bestridande av resekostnader i samband med deltagande i medicinska vetenskapliga symposier och kongresser eller vid andra studieresor i medicinskt vetenskapligt syfte.

Sven Lindgrens auskultationsfond

Stipendiet skall användas för bestridande av resekostnader i samband med studieresa för auskultation hos en framträdande klinik eller kliniker för att inhämta kunskap och/eller färdighet som kan komma den lokala patientvården till gagn.

Stipendiater – Tom Stenrams Minnesfonds resestipendium

Stipendiet är på 10.000 kr

2020 års stipendium har tilldelats Dorothea Peters,
Ögonkliniken, Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 2 april.

2019 års stipendium har tilldelats Sinja Kristiansen,
Hudkliniken, Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 23 april.

2018 års stipendium har tilldelats Martin Öberg,
Plastikkirurgiska kliniken, Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 18 april.

2017 års stipendium har tilldelats Katarina Fröjvik Moberg,
VC Bunkeflo, Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 25 april.

2016 års stipendium har tilldelats Mia Tyrstrup,
VC Lundbergsgatan, Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 13 april.

2015 års stipendium har tilldelats Beata Borgström Bolmsjö,
VC Sorgenrfimottagningen, Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 15 april.

2014 års stipendium har tilldelats Hedvig Krona,
Vuxenpsykiatrin, Trelleborg.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 9 april.

2013 års stipendium har tilldelats Erasmus Bachus, Hjärtsvikt- och klaffkliniken, SUS Malmö. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 17 april.

2010 års stipendium har tilldelats Charlotta Böiers, Barn- och Ungdomscentrum, SUS Malmö. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 14 april.

2009 års stipendium har tilldelats Fredrik Månsson, Infektionskliniken UMAS. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 15 april.

Stipendiater – Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond

Stipendiet är på 20.000 kr (från och med 2023, innan dess 10.000 kr)

2024 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 20 000 kr har tilldelats Martin Ekdahl, Neurologiska kliniken, SUS Malmö. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 17 april.

2023 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 20 000 kr har tilldelats Maria Chertez Bancila, Akutsjukvård och internmedicin, SUS Malmö. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte den 19 april.

2020 års stipendier i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Alexandra Fisch, Hudmottagningen och till Hassan Baqer, Akutsjukvård, SUS Malmö. Stipendierna delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 2 april.

2019 års stipendier i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Karan Golestani, Infektionskliniken, SUS Malmö och till Sotirios Grigoriou, Neurologiska kliniken, SUS Malmö. Stipendierna delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 23 april.

2018 års stipendier i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Henrik Klasson, Infektionskliniken, SUS Malmö och till Karen Jahnke, Barnkliniken, SUS Malmö. Stipendierna delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 18 april.

2017 års stipendier i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Stina Klasson, Plastikkirurgiska kliniken, SUS Malmö och till Anastasija Arechvo, Kirurgi mottagningen, SUS Malmö. Stipendierna delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 25 april.

2016 års stipendier i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Eva Hradil, Hudmottagningen, SUS Malmö och till Amna Elyas, Hudmottagningen, SUS Malmö. Stipendierna delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 13 april.

2015 års stipendier i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Johanna Nordengren, Kvinnokliniken, Malmö för att göra en studieresa på kvinnokliniken i Bologna och till Eva Zetterberg, Hematologi och kärl, Malmö för en auskultationsresa till Bordeaux. Stipendierna delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 15 april.

2014 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Disa Dahlman, Vuxenpsykiatrin, område Beroendecentrum för att göra en studieresa till sprutbytesverksamheten i Barcelona. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 9 april.

2013 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Tomas Elvstad, Kliniken för Intensivvård och Perioperativ Medicin, SUS Malmö för att i november 2013 lägga del av ST-utbilding, auskultera/arbeta på intensivvårdsavdelingen på Hawke´s Bay Hospital Soldiers Memorial Hastings, Nya Zeeland i fyra månader.

2012 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Ingemar Gustafsson, Ögonkliniken, SUS Malmö för besök på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm och senare i vinter för besök på Moorfields ögonsjukhus i London.

2011 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskulationsfond om 10 000 kr har tilldelats Pernilla Sahlstrand Johnsson, ÖNH-kliniken, SUS Malmö, för besök hos ansedd bihålekirurg i Adelaide. Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 13 april

2010 års stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskultationsfond om 10 000 kr har tilldelats Annika Mårtensson, Barn- och ungdomscentrum, SUS Malmö.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 15 april.

Det första stipendiet i Stiftelsen Sven Lindgrens Auskultationsfond
om 10 000 kr har tilldelats Johan Gustafsson, Öronkliniken UMAS.
Stipendiet delades ut vid Malmö Läkareförenings årsmöte 15 april.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare