Hoppa till innehåll

Välkommen till Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin

LFFM:s verksamhetsidéer

Professionell yrkesutövning:
LFFM är en kunskapsfrämjande yrkesorganisation för försäkringsmedicinare.  Vi vill främja en vetenskapligt baserad professionell yrkesutövning och syftar till att stödja våra medlemmar på olika sätt i utövandet av professionen.

Uppdaterad utveckling:
Samhället förändras ständigt, där också den medicinska utvecklingen sker snabbt.
Det är därför viktigt att försäkringsmedicinen följer utvecklingen och bevakar en rimlig uppdaterad syn hur sjukdom inverkar på personers förmåga till aktivitet. Vi vill därför inte bara stödja att försäkringsmedicinare håller sina kunskaper uppdaterade kontinuerligt utan att man även har en väl underbygg samsyn.

Delaktighet genom arbete:
Vi tror även att delaktighet genom arbete, trots sjukdom, främjar hälsan för de allra flesta. Det innebär att medikalisering som onödigtvis passiviserar människor behöver motverkas.

Universitetsutbildning:
LFFM vill främja en bevarad universitetsutbildning inom försäkringsmedicin.

Samverkan:
LFFM har ambitionen att delta i olika former av samverkan som kan bidra till att utveckla det försäkringsmedicinska området.  LFFM är därför en intresseorganisation inom Sveriges läkarförbund och är medlem av den europeiska samverkansorganisationen EUMASS för försäkringsmedicin.

Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin (LFFM)

Gert Lindenger
ordförande
Kontakt via e-post

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare