Hoppa till innehåll

Välkommen till Svensk Geriatrisk Förening

Utlysning av forskningsanslag och doktorandpris

Gun och Bertil Stohnes stiftelse grundades av familjen Stohne 1972. Genom donationer och testamenten överförde Gun och Bertil Stohne en stor del av sin förmögenhet till stiftelsen. Stiftelsens ändamål är att med hjälp av avkastningen på dess kapital främja vetenskaplig forskning. Donators önskan var att mottagare skulle vara personer och institutioner inom området geriatrik och åldersforskning.

Forskningsanslag

Stiftelsen främjar grundläggande och klinisk geriatrisk forskning  och beviljar endast undantagsvis anslag över 100000 SEK för enskilt projekt. Medel för kongress- eller studieresor eller till egen lön beviljas inte. Dock kan medel sökas för t.ex. doktorand för enstaka månaders forskningsarbete.Gun och Bertil Stohnes

Doktorandpris

Doktorandpriset, som är på 100000 SEK, delas ut till en eller fördelas mellan två forskarstuderande. Vem eller vilka som erhåller priset kommer att utses efter bedömning av inkomna ansökningar om forskningsanslag och rekommendationer av stiftelsens sakkunniga.

Information om stiftelsen, hur ansökan görs samt vad ansökningarna för forskningsanslag skall innehålla finns på stiftelsens hemsida www.stohnesstiftelse.se.

Ansökningar mottages under tiden 22 augusti till 12 september 2022.

Beslut om tilldelade medel fattas under oktober månad och kan ej överklagas.

Referat från digital utbildningseftermiddag inom ämnet etik

Presentationer från Geriatriskt forum!

Hitta e-utbildningar på Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper!

Besök Kunskapsguiden.se

Nyheter

Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar