fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Det är flera stora förändringar i den nya målbeskrivningen för ST-utbildning, SOSFS 2015:8. Man delar in delmålen i:

  • A-mål, med bland annat ledarskap, etik och patientsäkerhet som alla specialiteter skall uppnå,
  • B-mål som de flesta kliniska specialiteter skall uppnå och som berör till exempel patientfokuserad kommunikation, läkemedelsbehandling och palliativ vård.
  • C-mål, där de första delmålen är gemensamma för alla inom den internmedicinska kunskapsbasen, och de följande målen är specialitetsspecifika. En del av våra medicinska mål täcks in av den gemensamma kunskapsbasen, andra specifika för geriatrik finns i våra egna mål.

Arbetet med de särskilda rekommendationerna till C-målen, både de som hör till den gemensamma kunskapsbasen och de som är våra egna specialitetsspecifika, är nu färdigt. De särskilda rekommendationerna för den gemensamma kunskapsbasen, det vill säga ”Kompetensbeskrivningen för läkares specialiseringstjänstgöring inom den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna”, har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från de flesta specialiteter som ingår i den gemensamma kunskapsbasen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem