Hoppa till innehåll

Lokalföreningar

Geriatriker i Stockholm – GERIS

Vi är en lokalförening tillhörande Svensk Geriatrisk Förening med uppgift att främja geriatriken samt geriatrikerna i Stockholmsregionen. GERIS vill stimulera ökad kollegial sammanhållning och ökat kunskapsutbyte mellan geriatriker i Stockholm. Vi vill även verka för ökad akademisering av geriatriken genom att stötta och inspirera de geriatriker som önskar inleda en forskarbana.

För våra medlemmar anordnar vi årligen ett höstmöte där vi bjuder in aktuella personer för spännande diskussioner, god mat och mingel i inspirerande miljö. Härtill har vi också ett årsmöte dit alla medlemmar är välkomna. Utöver detta anordnas ibland sociala sammankomster för kollegialt utbyte.

För att kunna bli medlem av föreningen ska man tillhöra Svensk Geriatrisk Förening samt tjänstgöra som läkare inom Stockholmsregionen.

Medlemskapet kostar från 100 kr/år

Vill du bli medlem eller veta mer om styrelsen, gå in på hemsidan www.geris.se

Välkommen!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare