fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Svensk geriatrisk, SGF, kommer att följa Dataskyddsförordningen och har som ambition att värna om medlemmarnas integritet. SGF skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag. Vår princip är vidare att bemöta våra medlemmar så som de vill bli bemötta.

De personuppgifter vi hanterar om dig är de som du själv angav när du ansökte om medlemskap och de uppdateringar du därefter gjort avseende arbetsplats, medlemskap i delförening, etc. Föreningens tillgång till dessa uppgifter och lagring av dessa i vårt medlemsregister är en förutsättning för medlemskap. Det kan till exempel vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, och arbetsplats. Andra personuppgifter vi hanterar är information som du lämnar när du  deltar i kurser eller andra möten som föreningen anordnar

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas vidare till företag eller andra utomstående aktörer, annat än i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ansvarig för personuppgifterna är Svensk geriatrisk förening. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begära att vi begränsar behandlingen uppgifterna. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade i föreningens databas. De uppgifter som är nödvändiga för vårt medlemsregister kan bara raderas efter utträde ur föreningen. SGF avser att systematiskt gallra uppgifter ur medlemsregistret avseende avgångna medlemmar.

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter omsorgsfullt, men om kapning, olyckshändelse eller andra omständigheter gör att dina personuppgifter riskerar spridas kommer vi uppfylla vår skyldighet att skyndsamt utreda och rapportera incidenten till Datainspektionen.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem