Hoppa till innehåll

Geriatriskt Forum 2018 Presentationerna

Referat och länkar till presentationerna från Geriatriskt Forum 2018

Referat från Geriatriskt Forum 2018
För första gången i Geriatriskt Forums historia tjuvstartade vi dagen innan med en kurs i gerontologi, sarkopeni och rehabilitering för ST-läkare. Syftet med kursen var att ge tillfälle att lära sig mer om detta samt att få kursmålen uppfyllda, då det anordnas sparsamt med kurser inom nämnda områden. Under eftermiddagen fick vi höra Peter Nordström, professor i geriatrik från Umeå, tala om Friskt och sjukligt åldrande, Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition från Uppsala, tala om Sarkopeni och skörhet/gerasteni hos den åldrade och multisjuka patienten och Elisabeth Rydwik, leg sjukgymnast och docent från KI, tala om Rehabilitering och teamarbete kring sköra äldre. Avslutningsvis presenterade Judyta Samul, MD från Warsawa resultat från en CGA-studie i Polen.

Temat för årets Geriatriska Forum var psykisk ohälsa, beroende och juridik och det var två fullspäckade dagar i Läkaresällskapets nyrenoverade lokaler.
Ulrika Nilsson läkare på TUB-mottagningen i Stockholm berättade om sitt arbete och om Tablettberoende hos äldre. Sven Wåhlin specialist i allmänmedicin och öl på Riddargatan 1, en beroendemottagning i Stockholm talade under rubriken Hur dricker äldre och hur hälsa påverkas deras hälsa? Maria Magnil Molinder, MD och specialist i allmänmedicin från Kungsbacka, talade om Depression hos äldre, vilket även Ingrid Djukanovic , Lektor i vårdvetenskap i Kalmar, gjorde när hon presenterade en studie om hur strukturerade gruppsamtal kan förebygga depression hos äldre. Mattias Jonson, ST-läkare och doktorand från Göteborg presenterade en studie om suicid hos äldre.
Vi fick också tillfälle att diskutera framtida utmaningar, lösningar och problem inom vården med Hans Winberg från tankesmedjan Leading Health Care samt med Heidi Stensmyren, ordf i Läkarförbundet.
Karin Sparring Björksten, MD och specialist i äldrepsykiatri i Stockholm föreläste om Geriatrisk juridik. Annika Ohlson från eHälsomyndigheten presenterade tillsammans med seniorprofessor Yngve Gustafsson från Umeå Elektroniskt expertstöd för förskrivare. Simona Sacuiu, MD och specialist i psykiatri talade om Psykotiska symtom hos äldre, vad de kan bero på och hur de ska behandlas. Dorota Religa, MD och öl på Tema åldrande KS talade om sitt och hennes medarbetares arbete på inom området trafikmedicin.

Priset för bästa ST-uppsats gick i år till Tove Ristner för henens arbete om Pneumoni på Danderydsgeriatriken. Tyvärr fick hon sent förhinder och kunde därför inte närvara och presentera sitt arbete. Stort grattis säger vi ändå! Avslutningsvis fick vi omvärldsnytt och vad som är på gång i den internationella geriatriska världen förmedlat via Judyta Samul, MD från Warsawa.

Vi i styrelsen för SGF vill tacka alla deltagande föreläsare, samt rikta ett tack till alla er geriatriker och andra från hela Sverige som kom till geriatriskt Forum 2018. Det är så roligt att få träffa alla, få möjlighet att förkovra sig samt att få höra hur man har det inom geriatriken runt om i vårt avlånga land.
Hösten 2019 blir det inget Geriatriskt Forum i och med att vi strukturerar om SGFs sammankomster. Vi siktar istället på ett ännu bättre Geriatriskt Forum i ny tappning tidigt våren 2020.
Vid pennan
Viktoria Bäck Jerlardtz, styrelsen SGF

 

Psykotiska symtom hos äldre

Geriatrisk Juridik, Karin Sparring Björksten

Läkarförbundet informerar

Suicid hos äldre

Expertstöd på apotek

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare