Hoppa till innehåll

Välkommen till ST-sidan!

Här finner du särskilda rekommendationer för specialistutbildning i Geriatrik. För närvarande finns det två aktuella förordningar, SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8. Kontrollerar vilken förordning som gäller din ST!

Målbeskrivning  resp Särskilda rekommendationer för SOSFS 2008:17

Målbeskrivning resp Särskilda rekommendationer  för SOSFS 2015:8

Kompetensbeskrivning för specialiseringstjänstgöring inom huvudutbildningen i geriatrik för SOSFS 2015:8

Avsikten med rekommendationerna är att utgöra en komplettering till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17 respektive SOSFS 2015:8) och målbeskrivningen i geriatrik, för att ge praktisk vägledning i hur specialistkompetens i geriatrik uppnås. Rekommendationerna är ett stöd till dig som är ST-läkare i geriatrik, och för handledare, studierektor och verksamhetschef, som alla på olika sätt är delaktiga i att tillsammans med ST-läkaren utforma ett utbildningsprogram.

Det är viktigt att förtydliga att det är målbeskrivningen som skall uppfyllas för att uppnå specialistkompetens, och det är föreskrifter och målbeskrivning som är juridiskt tvingande att följa. De särskilda rekommendationerna är ett komplement till föreskrifterna och ger vägledning om hur man rent praktiskt uppfyller målbeskrivningen.

Framtagande i målbeskrivningen SOSFS 2015:8 är Lena Holmquist Henrikson, Aase Wisten, Anne Ekdahl, Arne Sjöberg mfl i SGFs styrelse. Ansvariga för de särskilda rekommendationerna till SOSFS 2015:8 är Lena Holmquist Henrikson, Gunilla Barkman, Viktoria Bäck Jerlardtz, Harriet Chitsaz

Intyg och ansökningar

Intyg för kurser, auskultationer, klinisk tjänstgöring finner du på socialstyrelsens hemsida för nedladdning. Intygen bifogas i samband med din ansökan om specialistkompetens

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare