Hoppa till innehåll

Äldrepsykiatri blir egen tilläggsspecialitet

Socialstyrelsen har beslutat att Äldrepsykiatri blir egen tilläggsspecialitet, tilläggsspecialitet till Geriatrik och till Psykiatri.

Datum för införande är inte fastställt. Uppdraget att utforma målbeskrivning för den nya specialiteten har gått till Karin Sparring Björkstén, med dr och överläkare, specialist i geriatrik och psykiatri, som genomfört arbetet tillsammans med Anette Ekström, ST-läkare i geriatrik. Förslag  till målbeskrivning är klar och kommer att sändas ut på remiss.

För mer information om bakgrunden till den nya specialiteten se sidan 46 i nedladdningsbar pdf nedan.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare