Hoppa till innehåll

Litteratur

Rekommenderad  litteraturlista för specialistutbildning i geriatrik

Akutgeriatrik

Wisten A, Rundgren Å, Larsson B. Studentlitteratur 2013, 277 sidor. Akutgeriatrik är en praktisk handbok som tar upp det som är unikt för äldre patienter vad gäller symtom, utredning och behandling. Tonvikten ligger vid handläggning av akuta symtom och tillstånd, som i många fall illustreras med autentiska fallbeskrivningar. Boken tar också upp hälsorisker i de högsta åldersgrupperna, läkemedelsrelaterade problem och vanliga kroniska tillstånd hos äldre.

Praktisk Geriatrik

Redaktör: Lars -Olof Wahlund. Liber förlag 2006, 224 sidor. Praktisk geriatrik ger konkreta kunskaper och råd till läkare inom geriatrisk vård och är inriktad på symtombeskrivning, diagnostik och behandling. Boken sätter fingret på allt som är typiskt för den geriatriska patienten liksom på förhållanden som läkaren bör känna till för att kunna besluta om korrekta vårdinsatser.

Geriatrik – Ny upplaga

Kunskap om normala åldersförändringar är viktig för att kunna avgränsa dessa mot sjukdom, men gränsen kan vara svår att dra. Kroniska och akuta sjukdomar kombinerade med åldersförändringar gör att geriatriken skiljer sig från andra medicinska områden. Eftersom andelen och antalet äldre växer kommer det att öka kraven på vård – medicinskt kunnande – och omsorg i samhället. Denna lärobok belyser de vanligaste geriatriska problemen, framför allt när symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från den vanliga bilden hos yngre patienter. Tillstånd där handläggningen inte skiljer påtagligt från det hos yngre patienter berörs kortfattat eller inte alls. Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska frågeställningar, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är exempel på områden som är centrala inom geriatriken.

Den första upplagan av denna bok kom 1995 och den andra upplagan kom 2007. Praktiskt taget all text är genomgående reviderad eller nyskriven. Boken är i första hand avsedd för läkare under utbildning och för blivande specialister i allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. Även andra personalgrupper kan ha nytta och behållning av boken.

Ove Dehlin är professor emeritus i geriatrik vid Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet av undervisning i geriatrik och gerontologi på olika nivåer och för olika utbildningar.

Åke Rundgren, docent i geriatrik, är tidigare överläkare och verksamhetschef inom geriatriken, har tidigare skrivit ett antal läroböcker i geriatrik. Han har stor erfarenhet av undervisning i geriatrik och gerontologi på olika nivåer.

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar

Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin. Liber 2011, 296 sidor. 3:e upplagan. Sedan den andra upplagan av denna bok publicerades 2003 har utvecklingen inom området tagit viktiga steg. Det har skett en fokusering på sjukdomsmekanismer, framför allt på Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens. Forskarvärlden hittar nya sätt att närma sig personer med kognitiva sjukdomar och långsamt nås kunskapsområden man tidigare inte kunnat utforska.

Bättre demensvård NU! : Hur du förbättrar den dagliga vården och omsorgen för personer med demenssjukdom

Margareta Skog. Liber, 2012. Bättre demensvård nu! är en unik arbetsbok om förbättringsarbete anpassat till demensvårdens behov. Den vill inspirera läsaren att betrakta arbetet med demenssjuka med nya ögon. Boken vänder sig till alla som vill arbeta med att förbättra dagens demensvård.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare