Hoppa till innehåll
Våra möten Geriatriskt Forum
Referat från digital utbildningseftermiddag inom ämnet etik 18 november 2021

Referat från digital utbildningseftermiddag inom ämnet etik 18 november 2021

Mia Eriksdotter, professor, öl, dekan, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, inledde med att tala om etiska dilemman i relation till nya demensläkemedel – exemplet aducanumab.

Vi fick en bakgrund till hur läkemedlet tagits fram, hur det har bedömts av FMA i USA och att det f n är under bearbetning av EMA. Det finns många etiska frågeställningar kring aducanumab avseende bl a effektivitet, biverkningar, administrering, uppföljning, kostnader och vilka som ev skall erbjudas detta.

Madhuri Goginemi, öl Stockholms sjukhem, ordf Stockholms sjukhems Etikråd, berättade om hur man på Stockholms sjukhem genomfört etikronder under pandemin. Pandemin innebar en ökad moralisk stress som i förlängningen kan leda till moralisk skada. Genom att på ett strukturerat sätt diskutera aktuella händelser på t ex en vårdavdelning kan man bryta denna utveckling och gå från moralisk stress till moralisk resiliens. Mycket viktigt för att vårdpersonal skall orka och trivas med sitt arbete.

Avslutningsvis talade Ingemar Skoog, professor, öl, föreståndare för AgeCap vid Göteborgs universitet, om hur pandemin prövade etiken i äldrevården. Pandemin blottade den okunskap om äldre som funnits/finns hos myndigheter och sjukvård i Sverige. Den kunskap som faktiskt finns efterfrågades inte heller. Vi diskuterade flera frågor, bl a:

-Vilket ansvar har vi som läkare och äldreexperter när okunskap hos myndigheter hotar hälsa och välbefinnande hos äldre?

-Vilket ansvar har vi för att motverka ålderism?

-Ska kronologiskt äldre nedprioriteras jmf med kronologisk yngre personer när vården riskerar att överbelastas?

-Vilket ansvar har vi om äldre personer nedprioriteras i vården på felaktiga grunder?

-Vilket etiskt ansvar har läkare att se till att äldrevården fungerar bra medicinskt trots att det finns en annan huvudman?

-Var det rätt att vaccinera äldre först?

-Är det etiskt korrekt att ovaccinerade personer arbetar på säbo/inom hemtjänst?

Ytterligare en föreläsning var planerad, men fick tyvärr ställas in p g a sjukdom.

Sammanfattningsvis bjöd eftermiddagen på mycket intressanta föreläsningar och diskussioner mellan föreläsarna och deltagarna kring etiska dilemman vilka aktualiserats särskilt under pandemin, men som ständigt finns i vården.

Vid pennan: Catrin Seth Grundsten och Viktoria Bäck Jerlardtz, styrelsen SGF

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Våra möten Geriatriskt Forum
Referat från digital utbildningseftermiddag inom ämnet etik 18 november 2021