Hoppa till innehåll

Styrelsen

Carina Metzner
ordförande, Karolinska Universitetssjukhuset
Jag är specialist i Geriatrik och arbetar på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge som patientflödeschef. Jag brinner för utökad akademisering av geriatriken, för att stärka och utveckla geriatrikens roll i vården på ett nationellt plan samt för att stötta kliniskt aktiva geriatriker ute i landet.
Arne Sjöberg
vice ordförande, verksamhetschef för Geriatriken i Kalmar samt verksamhetsansvarig för Palliativ vård i Kalmar Län
Arbetar som verksamhetschef för Geriatriken i Kalmar samt verksamhetsansvarig för Palliativ vård i Kalmar Län. Föredragande geriatriker på socialstyrelsens tillsynsenhet i sydöstra regionen. Skriver böcker om de systemfel som finns inom vården och omsorgen och som påverkar fr.a. de äldsta mest sjuka. Politiskt aktiv(Kd) och sitter med i landstingsfullmäktige i Landstinget i Kalmar Län. Ansvarar i styrelsen för föreningens referensgrupper samt verksamhetschefsträffar.
Lydia Holmdahl
kassör, Överläkare vid Internmedicinska kliniken, SUS Lund
I styrelsen sedan november 2009. Specialist i allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Överläkare vid Internmedicinska kliniken, SUS Lund. Är speciellt intresserad av frågor som rör läkemedelsbehandling av äldre multiorgansjuka – polyfarmaci, läkemedelsrelaterade problem, kvalitet, säkerhet och nytta och arbetar för närvarande halvtid med olika läkemedelsrelaterade frågor på lokal, regional och nationell nivå.
Greger Slättman
facklig sekreterare, ST-läkare Geriatrik på Brommageriatriken
Invald i styrelsen i december 2010. Arbetar som Överläkare på Brommageriatriken inom Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Brommageriatriken är en av landets största geriatriska kliniker med en FOU-enhet inom koncernen. Har ett brinnande intresse för utvecklingen av framtidens geriatrik. Representerar SGF vid Läkarförbundets fullmäktigemöten samt Specialistföreningarnas representantskapsmöten.
Peter Nordström
vetenskaplig sekreterare, Norrlands Universitetssjukhus
Invald i styrelsen november 2007 Specialist i Geriatrik och Invärtesmedicin Forskningsintresse vad gäller benskörhet och andra välfärdsjukdomar
Dorota Religa
ledamot, Docent/Associate Professor, specialistläkare i geriatrik, Karolinska Universitetssjukhuset.
Docent/Associate Professor, specialistläkare i geriatrik Arbetar vid Tema Åldande, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskar om demenssjukdomar samt multisjuklighet och föreläser om demenssjukdomar, åldrandet samt trafikmedicin.
Lena Holmquist Henrikson
ledamot, Specialist i geriatrik och internmedicin. Överläkare på Geriatriken, VO GLA, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Specialist i geriatrik och internmedicin. Överläkare på Geriatriken, VO GLA, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Vårdenhetsöverläkare på akutvårdavdelning med särskild inriktning på äldre. I styrelsen sedan nov 2012. Är speciellt intresserad av utbildningsfrågor.
Viktoria Bäck Jerlardtz
ledamot, Jakobsbergsgeriatriken i Stockholm
Medlem i styrelsen sedan februari 2014. Överläkare på Jakobsbergsgeriatriken i Stockholm. Brinner för att sprida geriatrikens kunskap och befästa dess roll i framtidens sjukvård. Även engagerad i arbetet med att stärka läkares fortbildning.
Gunilla Brissman
ledamot, Verksamhetschef och överläkare för Geriatriska kliniken, Västerås
Arbetar som verksamhetschef och överläkare för Geriatriska kliniken i Västerås. I styrelsen sedan 2014. Har ett stort intresse för nutidens och framtidens teambaserade geriatrik och dess plats i svensk sjukvård.
Peter Johnson
ledamot, Överläkare, specialitetsansvarig för Geriatrik på Södertälje sjukhus AB
Arbetar som överläkare, specialitetsansvarig för Geriatrik på Södertälje sjukhus AB. Kliniskt intresserad av SÄBO och mottagning för multisjuka äldre. Forskningsintresse kring vätskebalans/ -brist hos de mest sköra äldre. I styrelsen sedan 2015
Catrin Seth-Grundsten
ST läkare i Geriatrik Malmö, MAS
Ledamot, ST-läkare Geriatriska kliniken, SUS Malmö, Region Skåne. Ny medlem i styrelsen sedan 2019. I framtiden ser jag en inspirerande specialitet i framväxt. Jag har ett stort engagemang för utbildning och arbetar för att stärka Geriatriken i Skåne.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare