fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

SGF anordnar t ex minst ett nationellt geriatriksymposium per år och håller i sektionssymposier och posterutställning inom geriatrik under riksstämman. Den löpande verksamheten präglas av t ex remisshantering i utredningar från statliga myndigheter/riksdag, arbete med utbildningsfrågor inom grundutbildning – ST – fortbildning, nationella verksamhetsutvecklingsfrågor och kontakt med politiker och andra specialitetsföreningar.

Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen.

SGF är medlem i European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik. Dessutom deltar Svensk Geriatrisk Förening aktivt i en EU-grupp av geriatriker med avsikten att harmonisera såväl pre- som postgraduate utbildningen i geriatrik i Europa och fri rörlighet för specialister i geriatrik inom EU.

Ytterligare information om föreningen inklusive styrelsemedlemmar och olika aktiviteter hittar du under olika flikar på denna hemsida.

Medlemsavgiften är för närvarande 550 kronor per år för specialistläkare i geriatrik och 300 kr per år för alla övriga medlemmar.

Carina Metzner
Styrelseordförande i SGF

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem