Hoppa till innehåll

Tidigare referat

Verksamhetschefsträff Lejondahls slott den 12–13 april 2018

I strålande solsken inleddes åter årets internat för geriatriska verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare med flera på Lejondahls slott den 12–13 april.

Det var två mycket intensiva dagar i en avslappnande och kreativ miljö.

Dag ett innehöll två områden

SKL:s satsning på ett Nationellt kunskapsstöd inom de flesta diagnosområdena är ett arbete som leds av Mats Bojestig, som var inbjuden gäst och höll en mycket uppskattat information om hur detta arbete är strukturerat. I arbetet så här långt finns inte gruppen De mest sköra äldre med i de matriser som presenteras. Detta togs upp i runda bordssamtal och Mats tog med sig verksamhetschefernas uppfattning att det borde finnas definierat ett område som vi kallade: ”Äldres hälsa och sjukdomar.”

Martin Annertorp och Carolina Meizner gav oss en inblick i det komplicerade arbetet på Karolinska sjukhuset  kring omhändertagandet av De mest sköra äldre. Vi samtalade kring olika sätt att mäta CGA bland annat. Martin Annetorps presentation om Clincal Fraily Scale

På kvällen med en sakta nedgående sol gavs en trerättersmåltid med aktiviteter från varje bord i form av berättelser av olika slag.

Dag två inleddes med en återblick kring gårdagen och sedan fick vi lyssna till hur Socialstyrelsen arbetar med framtagandet av nationella riktlinjer och vårdprogram. Det var Stefan Brahe med kollega som sedan ledde diskussionen om hur vi skulle kunna belysa gruppen De mest sköra äldre på ett tydligare sätt.Vårt förslag blev att varje riktlinje och vårdprogram har ett särskilt avsnitt som innehåller information om vad som man särskilt ska beakta för denna grupp. Detta bejakades.

Därefter hade vi en inspirationsföreläsning av Christina Stielli som föreföll mycket uppskattat.

Internatet avslutades som det hade börjat med en god lunch i slottsmiljö och en fortsatt skinande sol.

Verksamhetschefsdagarna 30–31 mars 2017

Värdebaserad vård Tema Åldrande Karolinska sjukhuset

Länk till Palliation ABC och Palliationspraktikan

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare