Hoppa till innehåll

Publicerat

Svensk Geriatrisk Förening, Svensk Internmedicinsk förening och Svensk Förening för Allmänmedicin (Sfam) har tillsammans utarbetat ett policydokument för hur vården för multisjuka äldre bör utformas och organiseras.

Policydokument

Vi betonar vikten av ett situationsorienterat arbetssätt med fokus på hela livssituationen i stället för ett sjukdomsorienterat arbetssätt när man skall ge en bra vård och omsorg till dessa patienter. Dokumentet har vunnit stor uppslutning bland landets pensionärsföreningar och stöttas även av landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor och praktiskt tagit alla som kommit i kontakt med detta.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att starta ett projekt för att förbättra vården för multisjuka äldre där dokumentet används som målbild vilket är oerhört spännande.

Du kan läsa dokumentet i sin helhet genom att klicka här.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), Svensk geriatrisk förening (SGF), Svensk Internmedicinsk förening (SIM) 080907.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare