Hoppa till innehåll

Politiskt program 2025

Publicerad: 2020
Författare: Sveriges läkarförbund

Det politiska programmet beskriver Läkarförbundets åsikter inom områdena läkares ställning och villkor, utbildning och forskning samt sjukvårdspolitik. Syftet är att skapa hållbarhet i våra åsikter och en samsyn i organisationen. Vissa delar kan synas självklara, då de beskriver en välkänd äldre värdegrund, medan andra är politik som utarbetats på senare år via arbetet i råd, delegationer, representantskap och i det politiska arbetet på fullmäktige.

Läkarförbundets politiska program utgör basen för Strategi 2025, som i sin tur tydliggör de frågor som på längre sikt är prioriterade för att uppnå Läkarförbundets ändamål.

Ladda ner
2.0 MB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare