Hoppa till innehåll
Visar 1 – 10 av totalt 15 träffar

Läkarförbundets reformagenda post-covid

Författare: Sveriges läkarförbund
Pandemin har tydliggjort brister i den svenska modellen för hälso- och sjukvården: otillräcklig beredskap, en dysfunktionell ansvarsfördelning mellan olika beslutsnivåer, en ojämlik vård och avsaknad av medicinsk kompetens på rätt nivåer. Nu krävs ett omtag för svensk hälso- och sjukvård. …

Kompetensförsörjningspolicy

Författare: Sveriges läkarförbund
Förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans För att nå målet om en god och jämlik vård i hela landet behöver vi säkra den framtida kompetensförsörjningen av specialistläkare. Bristen på specialistläkare har genomsyrat svensk hälso- och sjukvård under lång tid och …

Läkares arbete med sjukskrivningsärenden

Författare: Sveriges läkarförbund
Sjukförsäkringspolicy från Sveriges läkarförbund, även kallad socialförsäkringspolicyn. För många läkare är sjukskrivningsfrågan något som de påverkas av dagligen i sitt arbete. En majoritet av läkarna ser arbetet med sjukskrivningsärenden som svårt, problematiskt och tidsödande. Särskilt problematiskt är det att bedöma …

Politiskt program 2025

Författare: Sveriges läkarförbund
Det politiska programmet beskriver Läkarförbundets åsikter inom områdena läkares ställning och villkor, utbildning och forskning samt sjukvårdspolitik. Syftet är att skapa hållbarhet i våra åsikter och en samsyn i organisationen. Vissa delar kan synas självklara, då de beskriver en välkänd …

Att styra vården

Författare: Sveriges läkarförbund
SLF ska ha en egen och tydlig uppfattning om vilka principer som ska ligga till grund för styrningen av svensk hälso- och sjukvård för att på bästa sätt möta befolkningens behov.

Slutrapport; ”Best practice” vid iordningställande av läkemedel för barn

Författare: Sveriges Läkarförbund
Projektet har genomförts av en tvärprofessionell arbetsgrupp med läkare, farmaceuter och sjuksköterskor från sex barnsjukhus. Arbetsgruppen har genomfört, utifrån Läkemedelsverkets kunskapsunderlag om säkrare läkemedelshantering till barn samt befintliga beredningar i ePed, en fördjupad inventering och riskkategorisering.

Läkare behövs som chefer

Författare: Sveriges Läkarförbund
Sveriges läkarförbund om chef- och medarbetarskap i vården

Jämlik vård

Författare: Sveriges Läkarförbund
Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård.

Patientansvarig läkare

Författare: Sveriges läkarförbund
Många patienter behöver en Patientansvarig läkare som tar det medicinska helhetsansvaret, och inte som i dag endast vid livshotande tillstånd. En PAL till alla patienter som vill ha det skulle stärka både tryggheten för patienten och effektiviteten i vården.

Policy klimat och hälsa

Författare: Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbunds policy för att främja klimatåtgärder och hälsa.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare