Hoppa till innehåll

Läkarförbundets reformagenda post-covid

Publicerad: 2021
Författare: Sveriges läkarförbund

29 förslag för en starkare hälso- och sjukvård

Pandemin har tydliggjort brister i den svenska modellen för hälso- och sjukvården: otillräcklig beredskap, en dysfunktionell ansvarsfördelning mellan olika beslutsnivåer, en ojämlik vård och avsaknad av medicinsk kompetens på rätt nivåer. Nu krävs ett omtag för svensk hälso- och sjukvård.

Den har skett flera misstag och felbedömningar under pandemihanteringen. Och fortfarande befinner vi oss i pandemin. Men samtidigt går vaccinering sakta men säkert framåt. Även om vi inte vet vilka nya mutationer som ligger framför oss och vilka effekter de kan få vill vi anta att vi snart kan skönja början på slutet av pandemin.

Pandemin har inneburit och innebär enorma påfrestningar på den svenska vården. Flera av de problem och utmaningar som vi visste om sedan lång tid före pandemin ställs nu på sin spets av viruset.

På område efter område visar det sig att bristerna är många och ibland djupa. Många av problemen går att återföra till bristen på en tydlig statlig styrning. För de regionerna som av olika anledningar inte mäktar med sina åtaganden eller inte tar de beslut som krävs för en likvärdig vård behöver staten gå in och stötta upp eller ta över styrningen av verksamheten. Då får vården bättre förutsättningar att bli mer jämlik.

Detta dokument sammanfattar vad Sveriges läkarförbund anser behöver göras nu och på lite längre sikt för att hantera en del av de problem i hälso- och sjukvården som fanns före pandemin och som samma pandemi har tydliggjort.

Ladda ner
216.9 KB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare