Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Visar 1 – 10 av totalt 29 träffar

Din arbetstid

Författare: Sveriges läkarförbund
Läkares arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar. Vilka friheter har man och vad måste man förhålla sig till? Här går vi igenom vad som gäller i frågan om …

Dags för nytt jobb?

Författare: Sveriges läkarförbund
Det finns saker som är viktigt att tänka på vid nyanställning. Innan du skriver under ett nytt anställningsavtal behöver du och din arbetsgivare komma överens. I den här broschyren har vi samlat våra bästa tips för dig som är ny …

Handlingsplan mot diskriminering

Författare: Sveriges läkarförbund
Det finns ett flertal olika lagar i arbetslivet som utgör skydd för arbetstagare mot diskriminering, kränkande behandling och missgynnande.

Handbok för dig som är förtroendevald i privat sektor (Saco)

Författare: SACO
Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och oerhört viktig för för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem. Du har i uppdrag att ha kontakt med arbetsgivaren och …

Vara skyddsombud

Författare: Saco
En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud. Framtagen av Saco i nära samarbete med arbetsmiljöansvariga på Sacos 21 förbund.

Policy för digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö

Författare: Sveriges läkarförbund
Syftet är att övergripande beskriva den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Policyn är både en beskrivning av nuläget och en viljeinriktning om hur vi ser på vilka övergripande krav som framöver behöver ställas på den digitala utvecklingen.

Läkarchefer i primärvården

Författare: Brommels M, Söderberg D, Tragl L, Savage M, Savage C.
I denna analytiska litteraturstudie var syftet att klarlägga det vetenskapliga underlaget för en bedömning av betydelsen av läkarchefer inom primärvården, och undersöka vilka faktorer som bidrar till eller försvårar ett framgångsrikt läkarchefskap.

Ledarskapspolicy

Författare: Sveriges läkarförbund
Detta dokument är Läkarförbundets ledarskapspolicy, som beskriver hur Läkarförbundet ser på ledarskap inom hälso- och sjukvården. Det avser både utgöra en lägesbeskrivning och ett visionärt dokument om hur ledarskapet bör utövas. Syftet är att tydliggöra ledarskapets avgörande betydelse för såväl …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare