Hoppa till innehåll

Studierektorsenkät 2019 – Om studierektorsuppdragets omfattning, arbetsvillkor och förutsättningar

Publicerad: 2020
Författare: Sveriges läkarförbund

Studierektorn har en avgörande roll för att läkarnas allmän- och specialiseringstjänstgöring (AT respektive ST) ska hålla jämn och hög kvalitet, och de utgör en nyckelfunktion för en strukturerad utbildningsorganisation. Som en del av Läkarförbundets arbete med att verka för ett tydligt och starkt mandat för studierektorn, skickade förbundet i maj 2019 ut en enkät till förbundets studierektorsnätverk i syfte att få en uppdaterad bild av studierektorsuppdraget. Vi ställde frågor inom ramen för omfattningen av studierektorsuppdraget, om arbetsvillkor såsom arbetstid, ersättning för uppdraget och arbetsbeskrivning, samt om vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att utföra uppdraget. Vår förhoppning är att resultaten kan bidra till att förstärka och tydliggöra studierektorns roll, vilket i sin tur bidrar till att förbättra utbildningsprocessen under läkarnas AT och ST.

Ladda ner
720.9 KB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Publikationer Utbildning och forskning
Studierektorsenkät 2019 – Om studierektorsuppdragets omfattning, arbetsvillkor och förutsättningar