Hoppa till innehåll

Läkarförbundets grundutbildningsenkät

Läkarförbundet vill att grundutbildningen av läkare ska hålla jämn och hög kvalitet. Grundutbildningsenkäten ger oss viktig kunskap om hur nyexaminerade läkare uppfattat sin läkarutbildning. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna påverka för en ännu bättre läkarutbildning!

Om grundutbildningsenkäten

Enkäten skickas ut per mejl till medlemmar som nyligen slutfört sin grundutbildning till läkare, i Sverige eller utomlands. Senaste gången enkäten genomfördes var i maj månad år 2023. Enkäten har tidigare även genomförts år 2013, 2014, 2016, 2018 och 2020.

Syftet med enkäten är att granska kvaliteten på innehållet i läkarnas grundutbildning. Den senaste enkäten tar även upp andra frågor som är viktiga för studenter, till exempel studentekonomi och arbetsbelastning.

Läkares grundutbildning utgör en viktig byggsten i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. En kontinuerlig utveckling av utbildningssystemet är därför en nödvändighet för att Sverige även i fortsättningen ska kunna förse hälso- och sjukvården med läkare av hög internationell klass som kan och vill driva den medicinska utvecklingen framåt.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Läkarförbundets grundutbildningsenkät