Hoppa till innehåll

Läkarförbundets grundutbildningsenkät

Sveriges läkarförbund arbetar kontinuerligt med att förbättra grundutbildningen av läkare och studenternas ställning. Grundutbildningsenkäten möjliggör för oss att både belysa potentiella utvecklingsområden i läkares grundutbildning och förbättra studenternas ställning.

Om grundutbildningsenkäten

Vartannat år skickar Läkarförbundet ut en enkät via mejl till våra nyexaminerade medlemmar för att granska kvaliteten på läkarnas grundutbildning. Är du nyexaminerad 2020 utan att ha fått en länk till enkäten? Kontrollera att du registrerat rätt mejladress.

Läkares grundutbildning utgör en viktig byggsten i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. En kontinuerlig utveckling av utbildningssystemet är därför en nödvändighet för att Sverige även i fortsättningen ska kunna förse hälso- och sjukvården med läkare av hög internationell klass som kan och vill driva den medicinska utvecklingen framåt.

För att utbildningen ska hålla hög kvalitet krävs det goda förutsättningar att bedriva utbildning.Det behöver finnas tid avsatt till handledning av olika utbildningsaktiviteter för studenter, utbildningsläkare, handledare samt utbildningsansvariga.

Bastjänstgöring

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Läkarförbundets grundutbildningsenkät