Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
33 000 kr
AT-ranking
7
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 100 000
Söktryck
225
SPUR-inspekterad
Ja
Alingsås lasarett

Postadress:
Alingsås lasarett
441 83 Alingsås

Växel: 0322-226000

Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
7 Plats 7 (av 61)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4 1/2 månader Internmedicin, 4 1/2 månader Kirurgi/ortopedi, 3 månader Psykiatri och 6 månader Allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet

Ansökningskrav

Läkarexamen eller fått godkänt av Socialstyrelsen att fullgöra sin AT i Sverige.
Meriterande att ha arbetat jourer

Introduktion

Ja, 1 veckas introduktion till varje block, förutom psykiatrin

Utbildning

2 heldagar teori/år samt 2-dagars internat vid 3 tillfällen under utbildningen.
Veckoföreläsningar

Forskning

Nej

Jourer

Ja, ej nattjour.

Handledare

Ja, handledare på varje block. Deltagande i reflektionsgrupp som träffas var 3:e vecka under blocken internmedicin och kirurgi/ortopedi. Följs av övergripande studierektor under hela AT tiden

Studiepott

AT-läkaren deltar i AT-stämma, AT-forum och AT-resa till annat europeiskt land.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, en dag.

Deltagande i AT-stämma

Nej, deltagande i AT-forum och AT- resa till annat europeiskt land

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Alingsås lasarett upplevs av såväl patienter som medarbetare som ett trivsamt sjukhus. Vi är bra på närsjukvård, vi har bredd och fokuserar på helheten. Sjukhuset har såväl öppen som sluten vård.

Kontakt

Alla sökande hälsas välkomna att kontakta oss för information. Förutom intervju lägger vi också stor vikt vid din erfarenhet som kliniskt verksam läkare samt annan vårderfarenhet. Vi kontaktar också dina referenter.

AT-chef
Jörgen Andreasson
Kontakt via e-post
Tel: 070-020 76 41

Övergripande studierektor för Alingsås lasarett och Primärvården
Johan Edgar
Tel: 0730-834 008
Kontakt via e-post