Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
17 st
Medellön
30 000 kr
AT-ranking
57
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 100 000
SPUR-inspekterad
Ja
Alingsås lasarett

Postadress:
Alingsås lasarett
441 83 Alingsås

Växel: 0322-226000

Kontakt via e-post

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
57 Plats 57 (av 65)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Läkararbetet på sjukhuset domineras av klinisk tjänstgöring. AT-läkaren har goda möjligheter att utveckla sin kliniska förmåga genom att se många patienter med vanliga åkommor.

6 månader internmedicin
6 månader kirurgi
3 mån psykiatri
6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

För att kunna påbörja sin AT-tjänstgöring så skall man ha en läkarexamen, alt. tillstånd från socialstyrelsen att fullgöra AT i Sverige.

Introduktion

En introduktion sker på varje placering, totalt tre introduktionsveckor på 21 månader.

Utbildning

Förutom klinikernas internmöten, har vi AT-utbildning en gång per vecka. Sit-in är också obligatoriskt på varje huvudplacering. Utbildning i försäkringsmedicin samt erbjudande att delta i regionalt AT-forum och AT-stämma m.m.

Under din psykiatriplacering har du obligatorisk utbildning en eftermiddag i veckan. Denna utbildning är förlagd till psykiatriska kliniken i Borås.

Under din primärvårdplacering kommer du att delta i schemalagd AT-undervisning en eftermiddag var fjortonde dag som är förlagd till områdets olika vårdcentraler. Du kommer också att ha goda möjligheter att auskultera hos primärvårdens olika samarbetspartners som Försäkringskassa, Socialbyrå, Polismyndighet, Flyktingmottagning efter ditt eget intresse. Du kommer också under primärvårdsplaceringen få möjlighet att göra studiebesök på kliniker utan AT-ansvar som t ex öron, ögon, hud, gynekologi, infektion och barn.

Jourer

Ja

Handledare

Varje AT-läkare får en personlig handledare vid varje placering. Som huvudhandledning har vi LOTS-grupp.

Studiepott

AT-läkaren deltar i AT-stämma, AT-forum och AT-resa till annat europeiskt land.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, en dag.

Deltagande i AT-stämma

Ja. Betald ledighet, även resa och logi betald

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Alingsås lasarett upplevs av såväl patienter som medarbetare som ett trivsamt sjukhus. Vi är bra på närsjukvård, vi har bredd och fokuserar på helheten. Sjukhuset har såväl öppen som sluten vård.

Kontakt

Alla sökande hälsas välkomna att kontakta oss för information. Förutom intervju lägger vi också stor vikt vid din erfarenhet som kliniskt verksam läkare samt annan vårderfarenhet. Vi kontaktar också dina referenter.

AT-chef
Yvonne Damm
Administration
Tel: 070-082 58 74
Kontakt via e-post

AT-koordinator

Studierektor för Alingsås lasarett
Harald Wängberg
Kirurg/Ortopedkliniken
Tel: 0322-22 60 00 (växel)
Kontakt via e-post

Studierektor för Primärvården
Eva de Fine Licht
Floda Vårdcentral
Tel: 0302-371 00 (växel)
Kontakt via e-post

Studierektor för Psykiatri (SÄS)
Daniel Näslund
Tel: 033-616 49 85
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.