info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
30 300 kr
AT-ranking
40
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 100 000
Söktryck
225
SPUR-inspekterad
Ja
Alingsås lasarett

Postadress:
Alingsås lasarett
441 83 Alingsås

Växel: 0322-226000

Kontakt via e-post

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
40 Plats 40 (av 65)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Ansökningskrav

Uttaget examensbevis, gärna arbetat med jourverksamhet.

Introduktion

Ja, till alla block utom psykiatrin.

Utbildning

4 heldagar teori/år, veckoföreläsningar.

Forskning

Nej

Jourer

Ja, ej nattjour.

Handledare

Ja, på varje block och sk LOTS-grupp övergripande under hela AT:n.

Studiepott

AT-läkaren deltar i AT-stämma, AT-forum och AT-resa till annat europeiskt land.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, en dag.

Deltagande i AT-stämma

Ja.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Alingsås lasarett upplevs av såväl patienter som medarbetare som ett trivsamt sjukhus. Vi är bra på närsjukvård, vi har bredd och fokuserar på helheten. Sjukhuset har såväl öppen som sluten vård.

Kontakt

Alla sökande hälsas välkomna att kontakta oss för information. Förutom intervju lägger vi också stor vikt vid din erfarenhet som kliniskt verksam läkare samt annan vårderfarenhet. Vi kontaktar också dina referenter.

AT-chef
Yvonne Damm
Administration
Tel: 070-082 58 74
Kontakt via e-post

Studierektor för Alingsås lasarett
Harald Wängberg
Kirurg/Ortopedkliniken
Tel: 0322-22 60 00 (växel)
Kontakt via e-post

Studierektor för Primärvården
Johan Edgar
Bollebygds Vårdcentral
Tel: 0302-371 00 (växel)
Kontakt via e-post

Studierektor för Psykiatri (SÄS)
Marzia Dellepiane

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.