info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Medellön
30 200 kr
AT-ranking
50
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
SPUR-inspekterad
Ja
Ängelholm

Växel: 0431-810 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
50 Plats 50 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, ortopedi, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller godkännande från socialstyrelsen att göra AT.

Introduktion

Ja, två veckor.

Utbildning

Ja >10%

Jourer

Ja

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tre dagar.

Deltagande i AT-stämma

Nej. Eget AT-ting

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Caroline Mellberg, AT-chef
0431-81827

Angelica Nilsson, AT-samordnare
0431-81879

Petter Tyrberg, Studierektor
0431-81845

Anna Jarslund-Broman, Övergripande studierektor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.