Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
32 000 kr
AT-ranking
4
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Ja
Söktryck
127
SPUR-inspekterad
Ja
Ängelholm

Växel: 0431-810 00

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
4 Plats 4 (av 61)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, ortopedi, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller godkännande från socialstyrelsen att göra AT.

Introduktion

Ja, två veckor.

Utbildning

Löpande undervisning på respektive block. Hel och halvdagsundervisning tillsammans med övriga AT-läkare i nordvästra Skåne samt ibland med alla AT-läkare i Region Skåne.

Jourer

Ja, ej ensamma jourer. Alltid legitimerad kollega som handleder.

Handledare

Personlig handledare inom respektive block. Möjlighet att ha en mentor.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tre dagar.

Deltagande i AT-stämma

Nej. Eget AT-ting

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Special AT innebär möjlighet att söka ledarskaps-AT efter att man fått AT på Ängelholms sjukhus.

Kontakt

Petter Tyrberg, t.f AT-chef
0431-81845
Kontakt via e-post

Angelica Nilsson, AT-samordnare
0431-81879
Kontakt via e-post

Petter Tyrberg, Studierektor
0431-81845

Anna Jarslund-Broman, Övergripande studierektor