Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
37 500 kr
AT-ranking
34
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 50 000
Söktryck
130
Studiepott
15 000 kr
Arvika sjukhus

Växel: 054 61 50 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
34 Plats 34 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 mån internmedicin, 6 mån opererande Kirurgi/ortopedi/Anestesi (3 månader av denna placering görs i Karlstad, 2 mån Kir + 1 mån Orto), 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

 

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen.

Introduktion

1 vecka: Två ggr per termin arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare samt 1 vecka lokal gemensam introduktion på sjukhuset.

Utbildning

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT -föreläsningar

Forskning

Kan diskuteras, max 2 månader per år (förlänger AT)

Jourer

Ja på medicin, med stöd av bakjour. På opererande är det inga jourer.

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 dagar för inläsning samt själva tentamensdagen, fullt betalt

Deltagande i AT-stämma

Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Personalbostäder finns.

Ersättning vid pendling

Ja, vid psykiatriplaceringen och när VC ligger längre bort än 2 mil

Barnomsorg

Kommunal

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Facklig företrädare David Unger , Ordf SYLF
Kontakt via e-post

Mikael Bergenheim, Utbildningsläkarchef
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:

Anette Sätherberg, HR konsult
kontakt via e-post

Utbildningssamordnare Anette Sätherberg

Hanne Lier Hauge, Studierektor
kontakt via e-post