Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
33 700 kr
AT-ranking
27
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 38 000
Söktryck
226
Avesta lasarett

Postadress:
Avesta lasarett 774 82 AVESTA

Växel: 0226-49 60 00

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
27 Plats 27 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin 6 mån, opererande 6 mån, psykiatri 3 mån och allmänmedicin 6 mån.

Ansökningskrav

Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha svensk läkarexamen och kunna uppvisa examensbevis alt. socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Vid socialstyrelsens krav på författningskurs skall denna vara godkänd vid ansökan. Goda kunskaper i svenska språket.

Introduktion

Ja, 1 veckas allmän introduktion och klinikbunden introduktion vid varje nytt tjänstgöringsavsnitt.

Utbildning

Schemalagd teoretisk utbildning 4t/v inom sjukhusåret inkl. psykiatrin (om möjligt videouppkoppling inom psyk.) Uppehåll under sommaren och jul.
Självstudier 4 t/v under allmänmedicin, några teoretiska tillfällen.

Forskning

Förekommer sällan under AT.

Jourer

Dag, kväll och helg med aktivt bakjoursstöd.

Handledare

Individuell handledning under hela AT

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

AT-stämma eller extern kurs, en gång under blocket inkl. resa och boende

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Tillgång till några möblerade personalbostäder. Förmedlar.

Ersättning vid pendling

Arvode för delad tjänstgöring finns inom viss tjänstgöring. Resa i tjänsten tillgång till leasingbil.

Medflyttarservice

I viss mån.

Barnomsorg

Nej

Annat

Lönen angiven i 2020 års nivå.
Extern kurs inom Sverige (max 1 v) relevant för AT, alt. AT-stämma, inkl resa och boende.
Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid Sälens Vårdcentral.
Möjlighet till 3 valbara veckor inom länet.

Kontakt

Åsa Husmark, verksamhetschef Centrum för läkarutbildning.

Carina Hedberg, AT-ansvarig Avesta lasarett.
Kontakt via e-post

Johanna Pallin studierektor sjukhusåret
Edvin Hammargren studierektor primärvården
Sofia Olsson studierektor inom psykiatri