Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
31 st
Ingångslön
Enligt SYLFs lönetrappa
AT-ranking
64
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Söktryck
300
Studiepott
14 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Capio S:t Görans sjukhus
AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
64 Plats 64 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

3 månader av vardera kirurgi, medicin, akutmottagning och psykiatri samt 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Minimum 3 månaders vikariat som underläkare efter läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen.

Introduktion

Ja. Obligatoriska introduktionsdagar fördelade mellan de olika blocken.

Utbildning

Ja. Regelbunden undervisning motsvarande 2 timmar/vecka.

Jourer

Ja, både natt- och helgjourer under sjukhusblocket.

Handledare

Ja. Under sjukhusplaceringen en huvudhandledare samt handledare på varje placering. Även handledare för placeringar inom psykiatrin resp allmänmedicin.

Ledighet inför AT-tenta

Två inläsningsdagar på VC

Deltagande i AT-stämma

Ja

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Katarina Hallén Grufman, AT-chef
Telefon: 08-587 033 36

Hanna Wagenius Björkman, HR-specialist
Telefon: 08-587 021 43