Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
25 st
Ingångslön
33 100 kr
AT-ranking
57
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ja
Söktryck
340
Studiepott
10 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Capio S:t Görans sjukhus
AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
57 Plats 57 (av 61)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Enligt Socialstyrelsen

Ansökningskrav

Minimum 7 månaders vikariat som underläkare efter läkarexamen.

Introduktion

Ja, sjukhusövergripande intro 6 dagar. Därefter intro till varje block.

Utbildning

Ja, veckovis 3-4 timmar per vecka.

Jourer

Ja, både natt- och helgjourer under sjukhusåret.

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 inläsningsdagar på VC

Deltagande i AT-stämma

Ja

Möjlighet att fortsätta med ST

Eventuellt, AT utgör stor rekryteringsbas för ST.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Christopher Tägtström, AT-chef
08-58703625

Gustav Stensson, Studierektor medicin

Robert Fawkner, Studierektor kirurgi

Anna Kronberg, Rekryteringsansvarig