Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
26 st
Ingångslön
33 800 kr
AT-ranking
58
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ja
Upptagningsområde
ca 500 000
Söktryck
320
Danderyds sjukhus

Växel:
08-123 550 00

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
58 Plats 58 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicinblock, kirurgblock, akutblock, psykiatri och allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen eller att legitimationsvillkoren är fastställda av Socialstyrelsen.
Meriter som beaktas: Anställning som underläkare i klinisk verksamhet efter examen.

Introduktion

AT inleds med en veckas övergripande introduktion. Därefter introduktion på respektive block/placering.

Utbildning

Varje onsdag eftermiddag erbjuds föreläsningar och utbildningar som är specialanpassade till dig som AT-läkare. Utöver det finns möjlighet till deltagande i klinikernas utbildningar.

Forskning

Möjlighet till forskar-AT finns, ansökan via Karolinska sjukhuset.

Jourer

Ja

Handledare

Handledare utses till varje huvudavsnitt.

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar för inläsning

Deltagande i AT-stämma

Ja, en gång under AT.

Möjlighet att fortsätta med ST

Möjlighet kan finnas!

Bostad

Ja, Danderyds Sjukhus har personalbostäder att hyra.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

På Danderyds Sjukhus erbjuder vi dig akutsjukhusets stora möjligheter och det mindre sjukhusets trivsamma atmosfär.

Kontakt

Sofia Millstam, AT-koordinator
08-123 56 208

Anthony Jilert, studierektor AT/ST
Nås via växeln 08-123 550 00

Kontaktperson AT-Chef, nås via växeln 08-123 550 00
Emma Nordström, Medicinblocket
Johan Ohlsson, Kirurgblocket

Hannah Sjögren, HR-partner
08-123 562 40

Jenny Hellström Lindqvist, HR-specialist
Rekrytering och employer branding
08-123 599 57