Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
35 200 kr
AT-ranking
3
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 115 000
Söktryck
164
Eksjö Höglandssjukhuset

Postadress:
575 81 Eksjö

Växel: 010-241 00 00
Fax: 0381-33 50 33
Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
3 Plats 3 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Läkarexamen. Ansökt och fått godkänt av Socialstyrelsen att fullgöra sin AT i Sverige. Goda kunskaper i svenska motsvarande nivå i C1 enligt Europarådets nivåskala. Dokumentation kring detta ska vara bifogat.

Introduktion

En veckas obligatorisk introduktion. De tre första dagarna deltar de olika verksamheterna som AT-läkaren tjänstgör inom. De andra två är vikta för kliniknära introduktion samt utbildning i journalsystem och IT.

Utbildning

Gemensam AT-undervisning 1 h/v. Klinikbunden undervisning 1 h/v. Två dagars utbildning i trauma och akutmedicin. Fyra dagars ledarskapsutbildning. Utbildning i Bemötande i Hot och våldssituationer samt HBTQ. Utbildning i Försäkringsmedicin. Utbildning med SimMan-dockan inom både medicin, kirurgi och ortopedi.

Forskning

Möjlighet finns i begränsad omfattning.

Jourer

I första hand sekundärjour på kvällar och helger. På medicinkliniken ingår primärjour kvällar och helger.

Handledare

Klinikhandledare + AT-chef

Studiepott

Upp till 3 externa kursdagar

Ledighet inför AT-tenta

Nej. Studietid 4 timmar/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ledighet med resa, logi och anmälningsavgift betalt.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Vi har personalbostäder och vi hjälper till att förmedla bostadskontakter.

Ersättning vid pendling

Ja, vid primärvårdsplaceringen. Annars inte.

Medflyttarservice

Ja, vi hjälper gärna till att förmedla kontakter som hjälper den medflyttande.

Barnomsorg

Både dag- och nattdagis finns.

Annat

STUDIEPOTT:
Upp till 3 dagars externa kursdagar

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Jasin Beji
Kontakt via e-post

Ellinor Färg
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Åsa Sjögren, AT-samordnare
010-2435073
E-post: Kontakt via e-post

Magnus Bodenäs, AT-chef
Kontakt via e-post

Monica Petersson, Studierektor
Kontakt via e-post

Lena Petersson, Studierektor
Kontakt via e-post