Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
16 st
Ingångslön
35 400 kr plus 100 kr per/månad upp till 1000 kr. Höjning med 6000:- efter 18 månaders tjänstgöring
AT-ranking
40
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 135 000
Söktryck
150
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Eskilstuna Mälarsjukhuset

Rasheed Khan via växel: 016 10 30 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
40 Plats 40 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi. 6 månader medicin där några i varje grupp får möjlighet till tjänstgöring på barn-, infektion- eller onkologkliniken i 2 månader, 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid start eller beslut om AT från socialstyrelsen. Svenska nivå C1. I övrigt se annons.

Introduktion

En generell introduktionsvecka i början av tjänstgöringen samt introduktion på respektive klinik.

Utbildning

En eftermiddag i veckan samt intern utbildning på respektive klinik. Kurs i akut medicinskt omhändertagande med simulering. En dags utbildning i försäkringsmedicin. Arrangeras årligen en AT-dag. Möjlighet att delta mellansvenskt läkemedelsforum.

Forskning

Vi är positiva till forskande AT-läkare och ger möjlighet till forskningsledigt.

Jourer

Ja, på samtliga placeringar.

Handledare

Handledare på samtliga placeringar. AT-chef är huvudhandledare.

Ledighet inför AT-tenta

Kompledigt i fyra dagar, lön på skrivningsdagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, inklusive middag och resa.

Möjlighet att fortsätta med ST

Goda möjligheter för ST i de flesta specialiteter.

Bostad

Personalbostäder finns att hyra under en begränsad period.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Som AT-läkare erbjuds man att vara med i AT-rådet som arbetar för att förbättra AT-tjänsten.

Kontakt

Ylva Morawski, AT-chef
Kontakt via e-post

Madeleine Branting Spetz, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Rasheed Khan, Studierektor
Kontakt via e-post

Maria Agkinarastachaki Kollberg
Kontakt via e-post