info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
16 st
Medellön
32 500 kr
AT-ranking
32
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 135 000
SPUR-inspekterad
Ja
Eskilstuna Mälarsjukhuset

Växel: 016-103000

 

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
32 Plats 32 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 6 månader medicin där några veckor i varje grupp tjänstgör 2 månader på barn-, infektion- eller onkologkliniken, 3 månader psykiatri och 6 månader primårvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid start eller beslut om AT från socialstyrelsen. Svenska nivå C1. I övrigt se annons.

Introduktion

En generell introduktionsvecka i början av tjänstgöringen samt introduktion på respektive klinik.

Utbildning

En eftermiddag i veckan samt intern utbildning på respektive klinik. Kurs i vitala funktioner och försäkringsmedicin, AT-dagar, mellansvenskt läkemedelsforum.

Forskning

Vi är positiva till forskande AT-läkare och ger möjlighet till forskningsledigt.

Jourer

Ja, på samtliga placeringar.

Handledare

Handledare på samtliga placeringar. AT-chef är huvudhandledare.

Ledighet inför AT-tenta

Kompledigt i fyra dagar, lön på skrivningsdagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, inklusive middag och resa.

Möjlighet att fortsätta med ST

Goda möjligheter för ST i de flesta specialiteter.

Bostad

Personalbostäder finns att hyra under en begränsad period.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Som AT-läkare erbjuds man att vara med i AT-rådet som arbetar för att förbättra AT-tjänsten.

Kontakt

Cecilia Jansson, AT-chef
Kontakt via e-post

Anita Björklund, AT-samordnare
Kontakt via e-post

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.