Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
13 st
Ingångslön
35 500 kr
AT-ranking
15
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 280 000
Söktryck
20
Schysst rekrytering
Ja
Falu lasarett

Växel: 023-49 20 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
15 Plats 15 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin 6 mån, opererande 6 mån, psykiatri 3 mån, allm med 6 mån

Ansökningskrav

Läkarexamen och beslut från Socialstyrelsen där så erfordras.

Introduktion

Ja

Utbildning

Teoretisk utbildning 4 tim/vecka

Jourer

Dag-, kväll- och helgjourer. Alla jourer görs tillsammans med erfaren läkare.

Handledare

Handledare vid varje klinikplacering under hela AT-tiden

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja eller annan kurs

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Bostadsmarknaden relativt god.

Ersättning vid pendling

Arvode för delad tjänstgöring finns.

Medflyttarservice

Ja

Barnomsorg

Barnomsorg finns men det fixar man på egen hand.

Annat

Under vintersäsongen möjlighet till en veckas tjänstgöring i Sälen. En extern kurs istället för AT-stämma en gång under AT-tiden, landstinget betalar kursavgift, boende, reseersättning och traktamenta. Välutrustat AT-center och AT-råd en gång per månad.

Kontakt

Kontaktperson:
Eva Lööf, AT- chef
070-224 66 29
Kontakt via e-post

Studierektor: Hanna Tingård