Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
5 st
Ingångslön
38 000 kr
AT-ranking
62
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 30 000
Gällivare sjukhus

Växel: 0970-19000

Fax: 0970-19307

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
62 Plats 62 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis alternativt beslut från Socialstyrelsen att få göra AT i Sverige.

Introduktion

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning

Schemalagd utb ca 2 timmar/vecka förutom sommar och jul/nyår. En veckas kurs i akutmedicin i början av anställningen, en veckas AT-resa (kurs, auskultation) inom EU, Norge eller Storbritannien kurspott: 20 000 kr, en veckas kurs i Riksgränsen i katastrof- och skadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin.

Forskning

Möjlighet att varva arbete med ledighet för forskning finns.

Jourer

Ja. Måndag-fredag 17 – 23 och helger 10 – 23. Man jobbar parallellt med ST-läkare eller specialist i akutsjukvård.

Handledare

Studierektorn är huvudhandledare men utser också handledare inom varje verksamhetsområde.

Studiepott

Se Utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Två studiedagar plus provdagen.

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Bostad

Möblerade personalbostäder finns att hyra.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning för pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyra samt veckopendling.

Medflyttarservice

Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.

Barnomsorg

Ja, bra samarbete med den kommunala barnomsorgen.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Miriam Gidlund
Kontakt via e-post
0970-19000 växel

Annan kontaktperson:
Eva Vinsa, AT chef
Kontakt via e-post
0980-730 11 eller 073 – 061 36 91

Ola Wulf, Studierektor
Kontakt via e-post
0970-19000 växel