Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
18 st
Ingångslön
36 800 kr
AT-ranking
53
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 190 000
Söktryck
150
Studiepott
10 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Gävle sjukhus

Postadress:
801 87 Gävle

Växel: 026 – 15 40 00

Fax: 026- 15 85 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
53 Plats 53 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

9 månader invärtesmedicinska samt opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Inkluderat 3 valfria slutenvårdsveckor.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid AT-start alternativt Socialstyrelsens beslut att fullgöra AT i Sverige vid läkarutbildning i annat land.

Introduktion

Gemensam introduktion inför slutenvårdsstarten, psykiatri samt fyra veckors start i primärvård först i AT.

Utbildning

Schemalagd utbildning en en gång i veckan under terminerna under slutenvårdsblocket. Schemalagda utbildningstillfällen under primärvårdsavsnittet.
ATLS (i mån av plats), AMLS, Ledarskapsutbildning och Försäkringsmedicinsutbildning.
Auskultation med Palliativa teamet, Ögon, ÖNH och Gyn under primärvårdsavsnittet.

Forskning

För den som vill forska anpassas AT-tjänstgöringen med insprängda forskningsblock i samråd med AT-läkaren.

Jourer

Ja, med god handledning under slutenvårdsplaceringarna. Möjlighet att auskultera på familjeläkarjouren under primärvårdsavsnittet.

Handledare

En huvudhandledare under hela AT samt personliga handledare på varje placering.

Ledighet inför AT-tenta

Två instuderingsdagar samt ledigt på tentadagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, i mån av plats och finansierat av studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Goda möjligheter

Bostad

Kan förmedla kontakter vid behov.

Ersättning vid pendling

I de fall placeringen är utanför Gävles innerstad ges ersättning i form av busskort. Vid primärvårdsplacering i södra Hälsingland ges ersättning i form av lönepåslag.

Annat

Ett stort AT-centrum finns med lunchrum, omklädningsrum, jourrum, arbetsplatser och konferensrum.

Kontakt

Jennie Midendal, AT-studierektor primärvård
Kontakt via e-post

Monica Lundkvist, AT-studierektor slutenvård
Kontakt via e-post

Annika Axelsson Åhs, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Suzie Urasaki, AT-chef
Kontakt via e-post

Martin Salman, SYLF-representant
Kontakt via e-post