Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
34200 - 35200
AT-ranking
2
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Studiepott
25 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Hallands sjukhus Halmstad

Växel: 035-131000

Fax: 035-83419

Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
2 Plats 2 (av 61)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader kirurgi, ortopedi och anestesi; 4,5 månader internmedicin; 1,5 månader barnmedicin, gynekologi, infektion eller ÖNH; 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen, svenska språket på C-nivå.

Introduktion

2 veckor introduktion inkl. utbildning i akut omhändertagande.

Utbildning

En halvdag/vecka. Ledarskapsutbildning 1-2 dagar, internat samt 1 dag. Försäkringsmedicin 2 dagar, ej internat.
Utöver detta tillkommer en studiepott för kompetensutveckling 25.000 kr

Forskning

Erbjuds grundläggande kurs i forskningsmetodik.

Jourer

Finns alltid mellanjour/bakjour i huset utom psykiatrin, där bakjouren finns i hemmet.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik. Grupphandledning 4 gånger per halvår.

Ledighet inför AT-tenta

Tentamensdagen med lön, förberedelse egen ledighet.

Deltagande i AT-stämma

Alla som så önskar får delta i AT-stämman, resa och boende tas från studiepotten.
Kursavgift, resa och boende tas från studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör en rekryteringsbas.

Bostad

Hjälp med bostad i mån av tillgång

Annat

Varje AT läkare har möjlighet under närsjukvårdsplaceringen auskultera några dagar inom valfri verksamhet.

Kontakt

Kontaktpersoner:
AT-chef: Klara Håkansson
AT-samordnare: Yvonne Johnelius
Studierektor: Anders Bengtsson