info Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
38
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 70 000
Söktryck
74
Hässleholms sjukhusorganisation

Postadress:
Hässleholms sjukhus
Box 351 281 25
Hässleholm

Ansökan till AT sker online via www.offentligajobb.se eller via www.skane.se/ledigajobb. Mer information finns på www.skane.se/at

Växel: 0451-29 60 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
38 Plats 38 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader fördelade enligt följande: 4,5 mån opererande specialiteter på Centralsjukhuset i Kristianstad, Tjänstgöringen på somatisk akutmottagning under AT:s första 4,5 månader sker delvis linjelöst under akutklinikens ansvar.4,5 mån internmedicin, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande.Vikariatstid som underläkare är meriterande.

Introduktion

10 dagars gemensam introduktion där akutkursen (tre dagar) ingår. Därefter introduktion inför varje nytt tjänstgöringsavsnitt.

Utbildning

Återkommande temadagar en gång/månad, Akutsjukvårdsutbildning, Traumautbildning, Försäkringsmedicin samt AT-ting 3 dagar med föreläsningar, seminarier, workshops. Deltagande i reflektionsgrupp ingår.

Forskning

Hässleholm erbjuder inte forskar AT. Forskningsblock finns att söka inom Region Skåne vid Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett samt Kristianstad Centralsjukhus.

Jourer

Dag-, kvälls- och nattjourer med mellanjour eller bakjour i huset.

Handledare

Individuell handledning på respektive placering samt studierektor som handledare under hela AT-perioden.

Studiepott

Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT-läkare

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tre dagar samt tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad med tre dagars föreläsningar, seminarier och workshops i internatform.

Bostad

Tillgången på bostäder är ganska bra.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Finns inom kommunen.

Annat

Mer information finns på www.skane.se/at

Kontakt

Björn Jönsson, AT-chef
Kontakt via e-post

Sofia Eklund, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Hannes Lynnér, Studierektor
Kontakt via e-post