info Medlemsrådgivningen har stängt 25-26 oktober. I avsnittet Råd och stöd kan du hitta svar på vanliga frågor.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
31 500 kr
AT-ranking
23
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ledarskap
Upptagningsområde
ca 121
SPUR-inspekterad
Ja
Helsingborgs lasarett

Postadress:
Charlotte Yhlens gata 10,
251 87 Helsingborg

Växel: 042-406 10 00

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
23 Plats 23 (av 65)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi, ortopedi, psykiatri och primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller godkännande från Socialstyrelsen att göra AT.

Introduktion

Två veckors introduktion med akutkurs (Inklusive HLR utbildning), utbildning i journalsystemet Melior och i Pascal, genomgång av HR fönster, medicinska föreläsningar

Utbildning

Ja, fortlöpande under varje blockplacering. Dessutom STRAMA-dag, fokusdagar, försäkringsmedicin. Akutkurs under introduktionsveckorna. Regionalt AT-ting tre dagar.

Forskning

Ja, forskar-AT.

Jourer

Ja, jourer under sjukhusplaceringarna.

Handledare

Du får en handledare på varje placering. Vi arbetar med Röd tråd bedömningsmall, vilket innebär att du ska få skriftligt feed-back efter varje block. Feed back Friday innebär också att du ska be om att få återkoppling av din handledare/kollega i slutet av varje vecka.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tre dagar

Deltagande i AT-stämma

Nej. Eget AT-ting.

Möjlighet att fortsätta med ST

Vi hoppas att du väljer att söka ST i Helsingborg efter avslutad AT-tjänstgöring

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Finns i Helsingborgs stad

Annat

Två veckors introduktion.

Kontakt

AT-chef:
Petter Tyrberg
Kontakt via e-post

Övergripande studierektor:
Anna Jarslund Broman
Kontakt via e-post