Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
13 st
Ingångslön
31 700 kr
AT-ranking
56
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ledarskap
Upptagningsområde
ca 121
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Helsingborgs lasarett

Postadress:
Charlotte Yhlens gata 10,
251 87 Helsingborg

Växel: 042-406 10 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
56 Plats 56 (av 65)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader varav 9 månader internmedicin inklusive IVA/anestesi, akutcentrum och kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

Svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat.

Introduktion

Två veckors introduktion med akutkurs (Inklusive HLR utbildning), utbildning i journalsystemet Melior och i Pascal, genomgång av HR fönster, medicinska föreläsningar

Utbildning

AT-tjänstgöringen startar med en veckas introduktion. Som AT-läkare kommer du att erbjudas att åka på ett tredagars internat (Regionalt AT-ting) samt delta i STRAMA-utbildning. Vi erbjuder även utbildning i försäkringsmedicin och sjukskrivningar samt akutkurs, vilka arrangeras av Region Skåne. Under din AT-tjänstgöring arrangeras även fortlöpande föreläsningar lokalt.

Forskning

Vi tillsätter varje år 3-6 forskar AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningen bör vara förlagd till förvaltningen Skånevård Sund och/eller Lunds universitet men forskning baserad på SUS kan också godkännas.

Mer information om forskar-AT hittar du på: http://www.skane.se/organisation-politik/Jobba-hos-oss/sok-at/forskar-at/

Jourer

Jourer under medicin, kirurg/ortopediplaceringarna.

Handledare

Du får en handledare på varje placering. Vi arbetar med Röd tråd bedömningsmall, vilket innebär att du ska få skriftligt feed-back efter varje block. Feed back Friday innebär också att du ska be om att få återkoppling av din handledare/kollega i slutet av varje vecka.

Ledighet inför AT-tenta

3 dagars inläsning inför AT tenta

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet för deltagande i AT-tinget

Möjlighet att fortsätta med ST

Vi hoppas att du väljer att söka ST i Helsingborg efter avslutad AT-tjänstgöring

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Finns i Helsingborgs stad

Annat

Två veckors introduktion.

Kontakt

AT-chef:
Caroline Mellberg
Kontakt via e-post

Övergripande studierektor:
Anna Jarslund Broman
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.