Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
15 st
Ingångslön
33 000 kr
AT-ranking
30
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ledarskap
Upptagningsområde
ca 121
Söktryck
127
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Helsingborgs lasarett

Postadress:
Charlotte Yhlens gata 10,
251 87 Helsingborg

Växel: 042-406 10 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
30 Plats 30 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi, akutsjukvård, ortopedi, psykiatri och primärvård

Ansökningskrav

Läkarexamen eller godkännande från Socialstyrelsen att göra AT.

Introduktion

Ja, två veckor.

Utbildning

Löpande undervisning på respektive block. Hel och halvdagsundervisning tillsammans med övriga AT-läkare i nordvästra Skåne samt ibland med alla AT-läkare i Region Skåne.

Forskning

Ja, Forskar-AT

Jourer

Ja, ej ensamma jourer. Alltid legitimerad kollega som handleder.

Handledare

Personlig handledare inom respektive block. Möjlighet att ha en mentor.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tre dagar

Deltagande i AT-stämma

Nej. Eget AT-ting.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Special AT innebär möjlighet att söka ledarskaps-AT efter AT start.

Kontakt

AT-chef:
Petter Tyrberg
Kontakt via e-post
Telefon: 0431-81845

Övergripande studierektor:
Anna Jarslund Broman
Kontakt via e-post

AT-samordnare:
Angelica Nilsson
Kontakt via e-post
Telefon: 0431-81879