Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
36 800 kr
AT-ranking
36
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 100 000
Söktryck
120
Studiepott
10 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Hudiksvalls sjukhus

Postadress:
824 81 Hudiksvall

Växel: 0650-92000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
36 Plats 36 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

9 månader invärtesmedicinska samt opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid AT-start samt Socialstyrelsens beslut att fullgöra AT i Sverige vid läkarutbildning utanför Norden.

Introduktion

Gemensam introduktionsvecka samt 4 veckor i primärvård.

Utbildning

Schemalagd AT-undervisning 2 tim/vecka inom slutenvården.
Inom primärvården heldagar med AT-utbildning.
Gemensamma AT-utbildningsdagar 1-2 ggr/termin för alla AT-läkare oavsett placering.

Auskultationsdagar inom radiologi, mobila sjukvårdsteamet, palliativa teamet, ögon, ÖNH, gyn och barn.

– ATLS-utbildning (i mån av plats)
– AMLS-utbildning
– Ledarskapsseminarium
– Försäkringsmedicin

Jourer

Ja, under medicin-, kirurgi-, ortopedi- samt psykiatriplaceringen. Möjlighet till enstaka pass tillsammans med familjeläkare under primärvårdsplaceringen.

Handledare

En huvudhandledare samt en grupphandledare under hela AT-tiden.
En personlig handledare per huvudavsnitt.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, två dagars inläsning + tentadagen.

Deltagande i AT-stämma

Studiepott kan användas till AT-stämman.

Möjlighet att fortsätta med ST

Goda möjligheter inom de flesta specialiteter.

Bostad

Kan förmedla kontakter vid behov.

Annat

AT-centrum finns.

Kontakt

Ulrika Björs, AT-chef,
Kontakt via e-post

Karin Sköldefors, studierektor slutenvård
Kontakt via e-post

Elisabeth Månsson Rydén, studierektor primärvård
Kontakt via e-post