Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
4 st
Ingångslön
36 500 kr
AT-ranking
56
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 35 000
Kalix sjukhus

Växel: 0923-760 00

Fax: 0923-765 60

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
56 Plats 56 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter och 2 månader psykiatri som görs i Sunderbyn. 1 månad psykiatri , 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin i Kalix. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis alternativt beslut från Socialstyrelsen att få göra AT i Sverige.

Introduktion

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning

Schemalagd utbildning ca 2 timmar/vecka. Dessutom ett utbildningspaket som omfattar kurs i akutmedicin, 1 veckas kurs/studiebesök inom EU/Norden eller en veckas kurs i Riksgränsen i katastrofskadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin.

Forskning

Möjlighet att varva arbete med ledighet för forskning finns.

Jourer

Ja. Måndag – fredag till 21.00. Under veckoslut går AT-läkaren jourpass som infaller under tiden 09.00-21.00. AT-läkaren arbetar parallellt med ST eller specialist. Vid tjänstgöring i Sunderbyn har du nattjourer inom psykiatri samt en-två nattjoursveckor inom kirurgi.

Handledare

Varje AT-läkare har tillgång till handledareutbildad läkare för varje placering.

Studiepott

Se Utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Två studiedagar plus provdagen

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Bostad

Möblerade personalbostäder finns att hyra.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning för daglig pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjlig så ersätter vi för dubbelhyran.

Medflyttarservice

Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.

Barnomsorg

Ja, bra samarbete med kommunen.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Robin Doktar
Kontakt via e-post
Växel: 0923-760 00

Annan kontaktperson:

Eva Vinsa,AT-rekryterare
Kontakt via e-post
0980-730 11 eller 073 – 061 36 91

Johan Sköld,Studierektor
Kontakt via e-post
Växel 0923-760 00