info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
4 st
Medellön
35 000 kr
AT-ranking
66
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 35 000
Kalix sjukhus

Växel: 0923-760 00

Fax: 0923-765 60

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
66 Plats 66 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, ordopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin samt 1 månad valfri.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning

2,5 timmar per vecka av specialist, schemalagd. Dessutom ett utbildningspaket (omfattar bl a kurs i akutmedicin, 1 veckas kurs/studiebesök inom EU, en veckas kurs i Riksgränsen i katastrofskadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin)

Forskning

Möjligheter att varva arbete och ledighet för forskning finns. Den valfria månaden kan användas till forskning.

Jourer

Ja. Måndag – fredag till 21.00. Under veckoslut går AT-läkaren jourpass som infaller under tiden 09.00-21.00. AT-läkaren arbetar parallellt med ST eller specialist. Vid tjänstgöring i Sunderbyn har du nattjourer inom psykiatri samt en-två nattjoursveckor inom kirurgi.

Handledare

Varje AT-läkare har tillgång till handledareutbildad läkare för varje placering.

Studiepott

Se Utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Två studiedagar plus provdagen

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Bostad

Fullt möblerade personalbostäder 1-2 rok, från ca 5300 kr för 2 rok

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning för daglig pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjlig så ersätter vi för dubbelhyran.

Medflyttarservice

Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.

Barnomsorg

Ja, bra samarbete med kommunen.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Sandra Esberg
Kontakt via e-post
Växel: 0923-760 00

Annan kontaktperson:

Eva Vinsa,AT-rekryterare
Kontakt via e-post
0980-730 11 eller 073 – 061 36 91

Johan Sköld,Studierektor
Kontakt via e-post
Växel 0923-760 00

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.