Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
11 st
Medellön
32 540 kr
AT-ranking
45
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Akut, allmänmedicin och psykiatri.
Upptagningsområde
ca 125 000
SPUR-inspekterad
Ja
Kalmar Länssjukhus

Postadress:
Box 601, 391 26 Kalmar

Växel: 0480-84000

Fax: 0480-841 97

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
45 Plats 45 (av 65)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 mån internmedicin
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
0,5 mån anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslut om behörighet från Socialstyrelsen om examen erhållits utanför Sverige.

Introduktion

Fem dagar gemensam introduktion innan AT startar därefter introduktion på varje ny placering.

Utbildning

Speciellt AT-inriktad undervisning ges på medicinkliniken samt inom opererande specialiteter (kirurgi och ortopedi). En dag per månad sker huvudhandledning i grupp samt undervisning i allmänna ämnen relaterade till AT-tjänstgöringens målbeskrivning. Utöver detta arrangeras årligen seminarier i samtalsmetodik och försäkringsmedicin tillsammans med AT-läkarna i Västervik och Oskarshamn.

Forskning

Ingen forskning på AT-nivå. Möjlighet finns att gå med i enskilda projekt.

Jourer

Under medicin- och kirurgplacering förstärkningsjourer vardagar under 17.00-22.00 och helger 08.00-22.00 samt enstaka nattjourer med primärjour på huset. Under psykiatriplaceringen går AT-läkarna primärjourer med bakjour i hemmet med inställelsetid 30 minuter. På allmän medicin förekommer enstaka jourer. Möjlighet finns att gå frivillig akutjour.

Handledare

En personlig handledare per placering under hela AT-tiden samt grupphandledning med sex till åtta AT-läkare och två huvudhandledare tre timmar per månad.

Studiepott

Ja

Ledighet inför AT-tenta

Ledigt med lön för tentamensdagen samt ytterligare en dag som ligger i direkt anslutning till skrivningsdagen.

Deltagande i AT-stämma

AT-peng 15000 kr som kan användas till AT-stämma.

Möjlighet att fortsätta med ST

ST-tjänster annonseras. Sedan 2009 har 60 % av AT-läkarna stannat kvar i Kalmar antingen på ST-tjänst eller som vikarierande underläkare.

Bostad

Landstinget har inga egna bostäder men kontakt förmedlas till hyresvärdar och personliga kontakter. Kommunala bostadsbolaget erbjuder bostadsgaranti Länk till Kalmarhem

Ersättning vid pendling

Buss eller tågkostnad ersätts till de vårdcentraler som ligger utanför Kalmar.

Medflyttarservice

Hänvisning till Kalmar kommuns inflyttarlots: Kalmars inflyttarlots

Barnomsorg

Hänvisning till kommunal och privat barnomsorg.

Annat

6 mars 2019 är sista ansökningsdag för AT med start september och december 2019. Intervjuer kommer hållas 11-13 mars 2019 i Kalmar.

Möjlighet att välja ett av tre specialblock:

Allmänmedicininriktning
Inriktning mot allmänmedicin innebär extra tjänst­göringsmånader med ST-läkarlön för att du ska få inblick i allmänmedicin, kunna delta i seminarier med allmänmedicinska teman och ha återkomman­de träffar med ST-läkarna och erfarna specialister i allmänmedicin. Vi har en utbyggd handledning och möjlighet att få delta i nationell kongress med inrikt­ning allmänmedicin.

Psykiatriinriktning
Inriktning psykiatri innebär tre månaders förlängd tjänstgöring med ST-läkarlön som ger dig fördjup­ning inom psykiatrin, deltagande i seminarier, regi­ondagar, mentorsinternat, nordisk kongress i psyki­atri och ett erbjudande om ”egenterapi light” med fem tillfällen och en timme varje gång.

Akutmedicininriktning
Akutsjukvårsplaceringen innebär tio sammanhäng­ande veckor med placering på akutmottagningen vid Länssjukhuset, ambulansen och barnkliniken. Andra specialiteter som ingår i akutsjukvårdsspe­cialiteten (ÖNH, KK etc) erbjuds efter individuella önskemål och om praktiskt möjligt från dessa klini­ker. Minst sex veckor skall tjänstgöring vara på akut­mottagningen då man arbetar ”linjelöst” och ser patienter med medicinska, kirurgiska, infektiösa och ortopediska symtom. På akutmottagningen kom­mer man även att delta i Mångbesökarmodellen.

SPUR-inspektion utförd i maj 2012. Kurs i samtalsmetodik och försäkringsmedicin erbjuds.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Sofia Lindquist, HR-assistent
Kontakt via e-post
för kontaktuppgifter till AT-läkare under tjänstgöring.

Annan kontaktperson:
Annika Törngren studierektor,
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.