Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
35 100 kr
AT-ranking
25
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 125 000
Söktryck
200
Studiepott
16 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Kalmar Länssjukhuset

Postadress:

Kalmar Länssjukhus
391 85 Kalmar

Växel: 010-358 00 00

 

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
25 Plats 25 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 mån internmedicin
varav 3v geriatrik
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
1v. anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav

Krav
Medicinsk kompetens, har relevant medicinsk kunskap.
Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
God kommunikationsförmåga.
Meriterande
-Tidigare underläkarerfarenhet
-Undervisningserfarenhet
-Samarbetsförmåga. God förmåga till informationsutbyte och samarbete med medarbetarna.
-Problemlösningsförmåga. Kan förutse och förstå problem och hur de kan påverka patienten, den egna organisationen och andra aktörer.
-Omdöme. Har förmåga att ta beslut baserade på kunskap och fakta, samt förstå orsak/samband.
-Initiativförmåga och kreativitet. Kan planera och genomföra uppgifter utan detaljerade instruktioner, samt komma med konstruktiva förslag.
-Självinsikt och personlig mognad. Har förståelse för hur det egna beteendet bidrar till god vård, och till sin egen och patientens säkerhet.

Introduktion

En vecka vid tjänstgöringsstart. Allmän information från bl.a. sjukhuschef, AT-läkarchef, AT-studirektor, HR, Avdelningar, HLR, Brandutbildning mm.
En Regiongemensam dag med AT-läkare från Västervik och Oskarshamn.
Ev vecka vid varje placering.

Utbildning

AT-dag 1 dag/mån. : Arbetsplatsträff, huvudhandledning i grupp samt undervisning på em.
Länsgemensamma AT-utbildningar, : Samtalsmetodik, Försäkringsmedicin, Konstiga pat. i vården.
Kliniken informerar varje fredag kl. 08.15-08.45
Avd.-gemensamma utbildningar

Forskning

Ingen forskning på AT-nivå. Möjlighet finns att gå med i enskilda projekt.

Jourer

Medicinkliniken
Nattjoursv. 3 nätter kl. 20.45-08.30
Helger kl. 08.00-15.15, kl. 15.00-21.00 eller kl. 11.00-19.00
Nattjour kl. 20.45-08.30

Kirurgkliniken
Förstärkningsjour kväll kl. 14.00-22.00
Vardagar förskjuten arbetstid kl. 13.00-21.00 med ledig fredag. eller förstärkningsjour kväll kl 14.00-22.00
Helger kl. 08.30-16.00 elelr kl. 14.00-22.00

Psykiatrikliniken
Primärjour i hemmet med bakjour

Allmänmedicin
Efter eget intresse, lördagar o söndagar

Handledare

En handledare per placering och huvudhandledning i grupp en gång i mån på AT-dagen.

Ledighet inför AT-tenta

Arbetsgivaren ger ledigt med lön för tentamensdagen samt
ytterligare en dag som ligger i direkt anslutning till skrivningsdagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Hjälper till med arbetsgivarbonus.

Ersättning vid pendling

Ja

Medflyttarservice

Hänvisning till Kalmar kommuns inflyttarlots: Kalmars inflyttarlots

Barnomsorg

Hänvisning till kommunal och privat barnomsorg.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Sofia Lindquist, HR-assistent
Telefon: 0480-83192
Kontakt via e-post

Erik Wettersand, Studierektor
Telefon: 0480-89939
Kontakt via e-post

Christina Welander Gunnarsson, AT-Chef
Telefon: 0480-81097
Kontakt via e-post