Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
33 900 kr
AT-ranking
10
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Primärvårds-AT och Psykiatri-AT
Upptagningsområde
ca 125 000
Söktryck
358
Studiepott
16 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Kalmar Länssjukhuset

Postadress:
Box 601, 391 26 Kalmar

Växel: 0480-84000

Fax: 0480-841 97

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
10 Plats 10 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 mån internmedicin, inkl 3 veckor Geriatrik
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
1 vecka anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslut om behörighet från Socialstyrelsen om examen erhållits utanför Sverige.

Introduktion

Fem dagar gemensam introduktion innan AT startar därefter introduktion på varje ny placering.

Utbildning

Speciellt AT-inriktad undervisning ges på medicinkliniken samt inom opererande specialiteter (kirurgi och ortopedi). En dag per månad sker huvudhandledning i grupp samt undervisning i allmänna ämnen relaterade till AT-tjänstgöringens målbeskrivning. Utöver detta arrangeras årligen seminarier i samtalsmetodik och försäkringsmedicin tillsammans med AT-läkarna i Västervik och Oskarshamn.

Forskning

Ingen forskning på AT-nivå. Möjlighet finns att gå med i enskilda projekt.

Jourer

Under medicin- och kirurgplacering förstärkningsjourer vardagar under 17.00-22.00 och helger 08.00-22.00 samt enstaka nattjourer med primärjour på huset. Under psykiatriplaceringen går AT-läkarna primärjourer med bakjour i hemmet med inställelsetid 30 minuter. På allmän medicin förekommer enstaka jourer. Möjlighet finns att gå frivillig akutjour.

Handledare

En personlig handledare per placering under hela AT-tiden samt grupphandledning med sex till åtta AT-läkare och två huvudhandledare tre timmar per månad.

Ledighet inför AT-tenta

Ja. 2 dagar.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ansöka själv med AT-pott.

Möjlighet att fortsätta med ST

Sedan 2019 har 80% av AT-läkarna stannat kvar i regionen. 2020 har 100% stannat.

Bostad

Landstinget har inga egna bostäder men kontakt förmedlas till hyresvärdar och personliga kontakter. Kommunala bostadsbolaget erbjuder bostadsgaranti Länk till Kalmarhem

Ersättning vid pendling

Buss eller tågkostnad ersätts till de vårdcentraler som ligger utanför Kalmar.

Medflyttarservice

Hänvisning till Kalmar kommuns inflyttarlots: Kalmars inflyttarlots

Barnomsorg

Hänvisning till kommunal och privat barnomsorg.

Annat

Möjlighet att välja mellan två specialblock.
Allmänmedicininriktning och Psykiatriinriktning.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Sofia Lindquist, HR-assistent
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Erik Wettersand, Studierektor

Christina Welander Gunnarsson, AT-Chef
Kontakt via e-post