Basfakta

Tjänstgöringslängd
19 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
37 300 kr
AT-ranking
8
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 160 000
Söktryck
140
Schysst rekrytering
Ja
Karlshamn Blekingesjukhuset

Växel: 0454-73 10 00

Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
8 Plats 8 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

22 veckor internmedicin, 12 veckor kirurgi, 8 veckor ortopedi, 2 veckor anestesi, 13 veckor psykiatri, 26 veckor allmänmedicin.
Erbjudande om att få göra ytterligare 3 veckor på valfri placering veckor

Ansökningskrav

Läkarexamen före tillträde enligt Socialstyrelsens bestämmelser eller beslut från Socialstyrelsen om AT. Språkkunskaper motsvarande C1. Vid krav på författningskurs från socialstyrelsen ska denna vara godkänd vid tillträde.

Introduktion

2 veckors gemensam introduktion oavsett startdatum.
Introduktionen är förlagd vecka 5 och 6 2024.
De som börjar senare blir timanställd under dessa veckor

Utbildning

Internutbildning 4 timmar per vecka. Ytterligare 2-4 timmar självstudietid per vecka under allmänmedicinplaceringen. Goda möjligheter finns att delta i interna och externa kurser utifrån målbeskrivningen. Möjlighet till 10 externa utbildningsdagar under AT.

Forskning

Möjlighet finns att forska under AT.

Jourer

AT-läkare förväntas gå helg- och nattjourer under medicin- och psykiatriplaceringen. Under kirurgi- och ortopediplaceringen schemaläggs AT-läkare dagtid under helger. På Medicin finns det mellanjour på huset som är ST-läkare eller specialistläkare.

Handledare

Ja.

Ledighet inför AT-tenta

2 läsdagar + skrivningsdag = 3 dagar

Deltagande i AT-stämma

Ja.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja.

Bostad

Nej, ger tips.

Ersättning vid pendling

Lokalt avtal finns när det gäller resor mellan sjukhusen.

Medflyttarservice

Nej, men kan förmedla kontakter.

Barnomsorg

Nej, men kan förmedla kontakter.

Annat

I stället för studiepott så har vi max 10 externa utbildningsdagar oavsett kostnad.
Goda möjlighet att kunna vara ledig under sin AT för forskning.
Sista ansökningsdag 4 oktober 2023 kl 16.00 för AT med start i februari , april och juni 2024.
Intervjuer 9-11 oktober 2023

Kontakt

Annan kontaktperson:

AT-studierektor opererande spec Kristina Borenberg
Kontakt via e-post

AT-studierektor internmedicin Julia Schönknecht
Kontakt via e-post

AT-studierektor psykiatri Lisa Hägg
Kontakt via e-post

AT-studierektor allmänmedicin Stina Hasselgren-Martin
Kontakt via e-post

AT-samordnare:
Mats Magnusson
Kontakt via e-post

SYLF
Linnea Lidfors
Kontakt via e-post