Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
33 500 kr
AT-ranking
52
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 70 000
Söktryck
40
Studiepott
16 000 kr
Karlskoga lasarett

Postadress:
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Besöksadress:
Lasarettsvägen 1
691 44 Karlskoga

Växel: 0586-660 00

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
52 Plats 52 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen fördelas på block inom Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala.

Introduktion

1 veckas regionsövergripande introduktion och 1 veckas sjukhusspecifik introduktion på det sjukhus du gör din AT. Utöver det får du en avdelningsspecifik introduktion på respektive klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning, ett antal länsgemensamma seminariedagar samt utbildning inom ramen för studiepotten

Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsett för fortbildning inom Sverige. Efter AT-chef godkänt kurs beviljas ledighet med bibehållen lön max fem dagar. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi.
Övrig intern fortbildning och regionens ordinarier program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Forskning

Nej.

Jourer

Ja, med stöd av bakjour.

Handledare

En personlig handledare per block.

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster.

Bostad

Hjälp med kontakter.

Ersättning vid pendling

Nej.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Ja, hjälp med kontakter.

Kontakt

Kontakta
Kirsten Åkesson, AT-chef
Växeln: 0586- 660 00
Kontakt via e-post

Carolina Gustafsson, AT-samordnare
0586-66000 (växel)
Kontakt via e-post

 

Webbplats
http://www.regionorebrolan.se/sv/Arbete–utbildning/ATST/AT-lakare/AT-Karlskoga/

http://www.regionorebrolan.se/sv/Karlskoga/