Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
67
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 70 000
Söktryck
40
Studiepott
16 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Karlskoga lasarett

Postadress:
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Besöksadress:
Lasarettsvägen 1
691 44 Karlskoga

Växel: 0586-660 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
67 Plats 67 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala.

Introduktion

En veckas länsgemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i Region Örebro län, därefter sjukhusgemensam introduktionsdag samt introduktion på resp. klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning i form av utbildningsveckor eller onsdag-eftermiddagar, ett antal länsgemensamma seminariedagar samt valbar utbildning inom ramen för studiepotten.

Forskning

Nej.

Jourer

Ja, med stöd av bakjour.

Handledare

En personlig handledare per block.

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster.

Bostad

Hjälp med kontakter.

Ersättning vid pendling

Nej.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Ja, hjälp med kontakter.

Kontakt

Kontakta
Kirsten Åkesson, AT-chef
Växeln: 0586- 660 00
Kontakt via e-post

Carolina Gustafsson, AT-samordnare
0586-66000 (växel)
Kontakt via e-post

Sandra Karlström-Fryk, utbildningsadministratör
Kontakt via e-post

Webbplats
http://www.regionorebrolan.se/sv/Arbete–utbildning/ATST/AT-lakare/AT-Karlskoga/

http://www.regionorebrolan.se/sv/Karlskoga/