Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
9 st
Medellön
33 600 kr
AT-ranking
12
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 90 000
Karlskrona Blekingesjukhuset

Växel: 0455-731000

Kontakt via e-post

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
12 Plats 12 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Som AT-läkare tjänstgöra du totalt 21 månader varav 1 flexibel månad. Under sjukhusplaceringarna som totalt är 11 månader kommer du att tjänstgöra både i Karlskrona och Karlshamn. Tjänstgöringstiden i Karlskrona är 8-9 månader och i Karlshamn 2-3 månader. Fördelningen avseende sjukhusplaceringarna är: Medicin (5 ½ månader) Kirurgi (3 månader) Ortopedi (2 månader) Anestesi ( ½ månad) I slutet av din AT tillkommer en flexibel månad inom valfri verksamhet. Du som väljer att inte göra den flexibla månaden förlänger dina placeringar på medicin med 2 veckor (6 månader totalt) och anestesi med 2 veckor (1 månad totalt). Tjänstgöringarna i psykiatri (3 månader) och primärvård (6 månader) gör du antingen i östra eller västra Blekinge beroende på vilka av AT-blocken du söker. Östra Blekinge omfattar Karlskrona och Ronneby med omnejd. Västra Blekinge omfattar Karlshamn, Sölvesborg och Olofström med omnejd

Ansökningskrav

Läkarexamen alt beslut från SoS

Introduktion

2 veckors introduktionskurs

Utbildning

Tid avsatt för undervisning 4 timmar/vecka. Vi är generösa med att bevilja tjänstledighet med lön och övriga förmåner för deltagande i kurser och konferenser. Alla som antas till AT-stämman beviljas ledighet med lön och övriga förmåner.

Forskning

Om lämpligt projekt finnes kan forskningsintroduktionskurs (20p) erbjudas

Jourer

Psykiatrin: Du ingår i jourschemat efter att ha auskulterat på psykiatriska akutvårdsavdelningen. Jourtillfällena läggs ut i samråd med dig. Sjukhusplaceringarna:Du ingår i dagjourschemat. Efter inskolning får du även egna nattjourer på medicinkliniken (finns mellantjour på medicin som antingen är ST-läkare eller specialistläkare samt bakjour i hemmet)

Handledare

Individuell handledning (huvud-och klinikhandledare).

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 2 läsdagar + tentadagen

Deltagande i AT-stämma

Ledighet med resa och logi betald.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Förmedlar kontakt.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Ja, samarbete med näringslivet på orten finns.

Barnomsorg

Förmedlar kontakt

Annat

Särskilt AT-läkarrum med 2 datorer finns med centralt läge på sjukhuset När det gäller sjukhusplaceringarna så förekommer tjänstgöring även på sjukhuset i Karlshamn. När det gäller primärvård- och psykiatriplaceringen så kommer man att bli placerad på en vårdcentral/klinik inom en radie av cirka 3 mil från Karlskrona.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Ana Pejic, SYLF
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
AT- studierektorer:
Blekingesjukhuset:
Erik Norén
Kontakt via e-post

Primärvården:
Stina Hasselgren Martin
Kontakt via e-post

Psykiatri:
Lisa Hägg
Kontakt via e-post

HR-konsult:
Mats Magnusson
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.