Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
58
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 120 000
Söktryck
230
Studiepott
15 000 kr
Karlstad Centralsjukhus

Växel: 054 615000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
58 Plats 58 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad. (troligen 18 månader under 2024)

Väljer du forskar AT gäller även följande: Under de sex forskarmånaderna ska du genomgått grundläggande vetenskaplig utbildning, deltagit i en nationell ellerinternationell kongress och presenterat din forskning muntligt eller med en poster. Producerat ett vetenskapligt arbete imanuskriptform. Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till Forsknings- och utbildningschef Birgitta Sigvant, 010-831 77 83.

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen.

Väljer du Forskar AT gäller även följande: I din ansökan om forskar-AT ska du bifoga:Forskningsplan för planerat projekt.Intyg från forskningshandledare/forskargrupp om resurser för genomförande av projektet.CV inkluderande tidigare forskningserfarenhet

Introduktion

1 vecka. Två ggr per termin arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare samt att man får introduktion på sjukhuset.

Utbildning

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar varje onsdag eftermiddag ( under terminen)

Forskning

Inom landstinget finns Centrum för klinisk forskning. I samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län tillsätter vi ett AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen/termin. AT-block med forskningsinriktning innebär att AT blocketförlängs med 6 månaders forskningstid, förlagt i 2 perioder á 3 månad¬er mellan dina placeringar.

Traditionell AT kan ansöka om forskningsbidrag upp till 2 månader/år

Jourer

Ja

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 dagar för inläsning plus själva tentamensdagen, fullt betalt

Deltagande i AT-stämma

Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, god

Bostad

Personalbostäder finns ej

Ersättning vid pendling

Ja inom psykiatri placering i Kristinehamn resp. Säffle och när VC ligger längre bort än 2 mil.

Barnomsorg

Kommunal

Annat

12 AT-block totalt i Karlstad
10 AT-block är traditionella, i nuläget 21 mån (troligen 18 under 2024)
2 AT-block är Forskar AT, i nuläget 27 mån (troligen 24 under 2024)

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Rasmus Mossberg, vice ordf SYLF
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
AT -Läkarchef Mats Modin
Kontakt via e-post

AT-Studierektor Karin Arinell
Kontakt via e-post

Rebecka Skarstam , Ordf SYLF
Kontakt via e-post