info Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
33 100 kr
AT-ranking
41
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 120 000
Studiepott
15 000 kr
Karlstad Centralsjukhus

Växel: 054 615000

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
41 Plats 41 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Väljer du forskar AT gäller även följande: Under de sex forskarmånaderna ska du genomgått grundläggande vetenskaplig utbildning, deltagit i en nationell ellerinternationell kongress och presenterat din forskning muntligt eller med en poster. Producerat ett vetenskapligt arbete imanuskriptform. Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till Forsknings- och utbildningschef Maria Larsson, 072-468 49 40.

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen.

Väljer du Forskar AT gäller även följande: I din ansökan om forskar-AT ska du bifoga:Forskningsplan för planerat projekt.Intyg från forskningshandledare/forskargrupp om resurser för genomförande av projektet.CV inkluderande tidigare forskningserfarenhet

Introduktion

1 vecka. Två ggr per år arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare samt att man får introduktion på sjukhuset.

Utbildning

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar varje onsdag eftermiddag.

Forskning

Inom landstinget finns Centrum för klinisk forskning. I samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län tillsätter vi ett AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen/termin. AT-block med forskningsinriktning innebär att AT blocketförlängs med 6 månaders forskningstid, förlagt i 2 perioder á 3 månad¬er mellan dina placeringar.

Traditionell AT kan ansöka om forskningsbidrag upp till 2 månader/år

Jourer

Ja

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 dagar för inläsning plus tentamensdagen

Deltagande i AT-stämma

Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, god

Bostad

Personalbostäder finns ej

Ersättning vid pendling

Ja inom psykiatri placering i Kristinehamn resp. Säffle och när VC ligger längre bort än 2 mil.

Barnomsorg

Kommunal

Annat

12 AT-block totalt i Karlstad
10 AT-block är traditionella, 21 månader
2 AT-block är Forskar AT, 27 månader

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
SYLF Anna Nordby
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
AT -Läkarchef Mats Modin Kontakt via e-post

AT-Studierektor Per-Olov Michel Kontakt via e-post

Facklig företrädare Julia Bielik, Ordf SYLF Kontakt via e-post