Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
28 st
Ingångslön
33 800 kr
AT-ranking
55
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Söktryck
350
Schysst rekrytering
Ja
Karolinska Universitetssjukhuset

Växel: 08-58580000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
55 Plats 55 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Internmedicin 4,5 mån, Kirurgiska specialiteter 4,5 mån, psykiatri 3 mån, Allmänmedicin 6 mån.

Ansökningskrav

Läkarexamen och minst 4 månaders vikariat

Introduktion

Ja, 2 veckor

Utbildning

Introduktionsveckor, traumakurs, ultraljudskurs, ca 17 heldagar, lunchseminarier mm

Forskning

Tolv månaders forskningstid under forskarblocken.

Jourer

Ja

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 2 dagar.

Deltagande i AT-stämma

Ja

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Cecilia Wredberg, AT-chef
Kontakt via e-post

Susanne Rodehav, HR-konsult
Kontakt via e-post