info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
5 st
Medellön
35 000 kr
AT-ranking
4
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 23 000
Kiruna sjukhus

Växel: 0980-73000

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
4 Plats 4 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT är 21 månader fördelat enligt följande: 3 mån kirurgiska specialiteter som i huvudsak görs i Gällivare men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kiruna, 8 mån internmedicin, 3 mån psykiatri (i Gällivare) 6 mån primärvård i Kiruna, antingen vid landstingets hälsocentraler eller vid en privat.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning

Schemalagd utbildning 2 timmar/vecka. Dessutom ett utbildningspaket (omfattar bl a kurs i akutmedicin, 1 veckas kurs/studiebesök inom EU, en veckas kurs i Riksgränsen i katastrofskadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin)

Forskning

Möjlighet finns att varva arbete och ledighet för forskning. Även den valfria månaden går att använda till forskning.

Jourer

AT-läkare tjänstgör som egen jourlinje på akutmottagningen till 21.00 mån-fre, kl 09.00 – 18.00 lör-sönd. Man jobbar parallellt med ST-läkare eller specialist i akutmedicin alternativ specialist inom internmedicin med särskild utbildning i akut omhändertagande.

Handledare

Studierektorn är huvudhandledare dessutom finns personlig handledare utsedd för varje placering.

Studiepott

Se Utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Totalt 3 dagar.

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Bostad

Möblerade personalbostäder finns att hyra

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning för pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyra samt veckopendling.

Medflyttarservice

Ja, i form av lokalt kontaktnät.

Barnomsorg

Ja, bra sammarbete med kommunen

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Elise Jacobsson
Kontakt via e-post
0980-730 00 växel

Annan kontaktperson:
AT-rekryterare Eva Vinsa
Kontakt via e-post
tel 0980-730 11 eller 073 – 061 36 91

Studierektor AT Simon Kenttä
Kontakt via e-post
tel 0980-73000 växel

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.