Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
4 st
Ingångslön
38 000 kr
AT-ranking
4
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 23 000
Kiruna sjukhus

Växel: 0980-73000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
4 Plats 4 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter och 3 månader psykiatri som i huvudsak görs i Gällivare men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kiruna. 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin i Kiruna. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis alternativt beslut från Socialstyrelsen att få göra AT i Sverige.

Introduktion

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning

Schemalagd utb ca 2 timmar/vecka förutom sommar och jul/nyår. En veckas kurs i akutmedicin i början av anställningen, en veckas AT-resa (kurs, auskultation) inom EU, Norge eller Storbritannien kurspott: 20 000 kr, en veckas kurs i Riksgränsen i katastrof- och skadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin.

Forskning

Möjlighet att varva arbete med ledighet för forskning finns.

Jourer

Ja. Måndag-fredag 17-21 och helger 10-19. Man jobbar prallellt med ST-läkare eller specialist i akutsjukvård.

Handledare

Studierektorn är huvudhandledare dessutom finns personlig handledare utsedd för varje placering.

Studiepott

Se Utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Två studiedagar plus provdagen.

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Bostad

Möblerade personalbostäder finns att hyra

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning för pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyra samt veckopendling.

Medflyttarservice

Ja, i form av lokalt kontaktnät.

Barnomsorg

Ja, bra sammarbete med kommunen

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Tove Thelin
Kontakt via e-post
0980-730 00 växel

Eva Vinsa, AT chef
Kontakt via e-post
tel 0980-730 11 eller 073 – 061 36 91

Annan kontaktperson:

Studierektor AT Simon Kenttä
Kontakt via e-post
tel 0980-73000 växel