Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
13 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
26
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 170 000
Söktryck
137
Kristianstad Centralsjukhus

Postadress:
Centralsjukhuset Kristianstad, 291 85 Kristianstad

Ansökan till AT sker online via www.offentligajobb.se eller via www.skane.se/ledigajobb. Mer information finns på www.skane.se/at

Växel: 044-3091000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
26 Plats 26 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, Tjänstgöringen på somatisk akutmottagning under AT:s första nio månader sker delvis linjelöst under akutklinikens ansvar. 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande. Vikariatstid som underläkare är meriterande.

Introduktion

10 dagars gemensam introduktion där akutkursen (tre dagar) ingår. Därefter introduktion inför varje nytt tjänstgöringsavsnitt.

Utbildning

Återkommande temadagar en gång/månad, Akutsjukvårdsutbildning, Traumautbildning, Försäkringsmedicin samt AT-ting tre dagars internat med föreläsningar och workshops. Deltagande i reflektiongrupp ingår.

Forskning

Vi aviserar två block forskar-AT årligen.

Jourer

Dag-, kvälls- och helgjourer med mellanjour eller bakjour i huset.

Handledare

Individuell handledare på varje placering och övergripande studirektor handledare under hela AT-perioden.

Studiepott

Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT-läkare

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagar samt tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Region Skånes AT-ting med tre dagars internat med föreläsningar och workshops

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Dagisplatser finns i kommunen.

Annat

Mer information finns på www.skane.se/at

Kontakt

Björn Jönsson, AT-chef
Kontakt via e-post

Sofia Eklund, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Hannes Lynnér, övergripande studierektor
Kontakt via e-post