Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
5 st
Ingångslön
32 000 kr
AT-ranking
Ingen
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Söktryck
81
Schysst rekrytering
Ja
Landskrona lasarett

Postadress:
Lasarettet i Landskrona
Box 514
261 24 Landskrona

Besöksadress:
Vattenverksallén

Växel: 0418-45 40 00

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
Ingen AT-ranking

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Internmedicin 6 mån, inklusive 4 v ortopedi, 2 v HIA, 1v MAVA, 1 v anestesi
Kirurgiblock 3 mån, Psykiatri 3 mån samt 6 månader Primärvård Landskrona/Svalöv

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

2 veckor introduktion inkluderat akutkurs i Helsingborg

Utbildning

Tre timmar undervisning per vecka kliniköverbyggande.

Jourer

Dag/kvällsjour samt nattjour med stöd av bakjour/specialist läkare

Handledare

Individuell handledning. Huvudhandledare under hela AT.

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ledighet med resa och logi betald.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

För information se kommunens hemsida www.landskrona.se.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Kontakta AT-samordnare/HR ansvarig Daniela Antonieva för vidare kontaktförmedling.

Annan kontaktperson:
Jonas Tengsmar, AT chef
Kontakt via e-post

Johan Farngren, Studierektor
Kontakt via e-post
0418-45 41 43

Daniela Antonieva, AT-samordnare
Kontakt via e-post
0418-45 41 66