Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
2 st
Ingångslön
33 000 kr
AT-ranking
22
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Söktryck
54
Schysst rekrytering
Ja
Landskrona lasarett

Postadress:
Lasarettet i Landskrona
Box 514
261 24 Landskrona

Besöksadress:
Vattenverksallén

Växel: 0418-45 40 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
22 Plats 22 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi, ortopedi, psykiatri och primärvård i Landskrona/Svalöv

Ansökningskrav

Läkarexamen eller godkännande från socialstyrelsen att göra AT.

Introduktion

Ja, två veckor introduktion inkluderat akutkurs i Helsingborg.

Utbildning

Löpande undervisning på respektive block. Hel och halvdagsundervisning ibland tillsammans med alla läkare i Region Skåne.

Jourer

Dag/kvällsjour samt nattjour med stöd av bakjour/specialist läkare.

Handledare

Personlig handledare inom respektive block. Huvudhandledare under hela AT.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tre dagar inläsning tid

Deltagande i AT-stämma

Nej. Eget AT-ting.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

För information se kommunens hemsida www.landskrona.se.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Kontakta AT-samordnare/HR ansvarig Daniela Antonieva för vidare kontaktförmedling.

Annan kontaktperson:
Jonas Tengsmar, AT chef
Kontakt via e-post

Johan Farngren, Studierektor
Kontakt via e-post
0418-45 41 43

Daniela Antonieva, AT-samordnare
Kontakt via e-post
0418-45 41 66