Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
31
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 95 000
Lasarettet i Ystad

Postadress:
Ansökan till AT sker online via www.offentligajobb.se eller via www.skane.se/ledigajobb. Mer information finns på www.skane.se/at

Växel: 0411-99 50 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
31 Plats 31 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen omfattar 18 månader fördelat på fyra och en halv månader opererande specialiteter, fyra och en halv månader internmedicin, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. Psykiatritjänstgöringen görs i Malmö eller Lund alternativt Ystad med placering i Kristianstad för slutenvård och jourtjänstgöring. Allmänmedicintjänstgöringen är förlagd till någon av vårdcentralerna i sydöstra Skåne.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande. Vikariatstid som underläkare är meriterande.

Introduktion

En veckas introduktion och därefter introduktion till varje tjänstgöringsavsnitt.

Utbildning

Schemalagd utbildning två timmar/vecka.
Akutsjukvårdskurs, försäkringsmedicin, läkemedel i Skåne, STRAMA, regional AT-dag och Region Skånes AT-ting.

Forskning

Finns inte möjlighet till betald ledighet. Forskningsblock finns att söka i Region Skåne vid Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad samt Helsingborgs lasarett.

Jourer

Dag-, kvälls- och helgjourer med tillgång till senior kollega.

Handledare

Mentor under hela AT-tjänstgöringen samt handledare inom respektive tjänstgöringsavsnitt.

Studiepott

Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT-läkare

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagar samt tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Region Skånes AT-ting med tre dagars internat med föreläsningar och workshops.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkaren utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Finns inom kommunen

Annat

Lasarettet i Ystad har ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken.

Lasarettet i Ystad har ca 1 000 anställda. Vi är ett greppbart lasarett vilket underlättar samordning och kommunikation, något som utan tvekan gynnar våra patienter, men som också ger dig som AT-läkare en helhetsbild och en tillgänglighet till erfarna kollegor som ger dig det stöd du behöver på vägen till din legitimation.

Kontakt

Björn Jönsson, AT-chef
Kontakt via e-post

Helena Holmstedt, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Monica Prieto Arnfelt, övergripande studierektor
Kontakt via e-post