Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
7 st
Ingångslön
33 500 kr
AT-ranking
43
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 50 000
Studiepott
16 000 kr
Lindesbergs lasarett

Växel: 0581-85 000

 

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
43 Plats 43 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C på europarådets skala.

Introduktion

En veckas regionövergripande introduktion och en veckas sjukhusspecifik introduktion på det sjukhus där du gör din AT-Utöver det får du en avdelningsspecifik introduktion på respektive klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning, ett antal regiongemensamma seminariedagar samt utbildning inom ramen för studiepotten.

Jourer

Ja, med stöd av bakjour.

Handledare

En personlig handledare/block.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster.

Bostad

Hjälp med kontakter.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Hjälp med kontakter

Annat

Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsatt för fortbildning inom Sverige. Efter att AT-chef godkänt önskad kurs beviljas ledighet med bibehållen lön max 5 dagar. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi.
Övrig intern fortbildning och regionens ordinarier program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Kontakt

Synnöve Bergentz, AT-chef
Kontakt via e-post

Madelene Dahlin, AT-samordnare
Kontakt via e-post