Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
44
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 50 000
Studiepott
16 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Lindesbergs lasarett

Växel: 0581-85 000

 

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
44 Plats 44 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C på europarådets skala.

Introduktion

En veckas länsgemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i Region Örebro län, därefter sjukhusgemensam introduktionsdag samt introduktion på resp. klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning i form av utbildningsveckor eller onsdag-eftermiddagar, ett antal länsgemensamma seminariedagar samt valbar utbildning inom ramen för studiepotten.

Jourer

Dag- och nattjourer tillsammans med annan läkarkollega samt mellan-/op- jour på sjukhuset.

Handledare

En personlig handledare finns utsedd för varje huvudplacering.

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster.

Bostad

Vi förmedlar kontakt med lokala hyresvärdar

Ersättning vid pendling

Vid placering på vårdcentral utanför Örebro

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Garanterad barnomsorg inom 3 månader

Annat

Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsatt för fortbildning inom Sverige. Efter att AT-chef godkänt önskad kurs beviljas ledighet med bibehållen lön max 5 dagar. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi.
Övrig intern fortbildning och regionens ordinarier program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Kontakt

Synnöve Bergentz, AT-chef
Kontakt via e-post

Madelene Dahlin, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Sandra Karlström-Fryk, utbildningsadministratör
Kontakt via e-post