info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
7 st
Ingångslön
31 500 kr
AT-ranking
37
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 50 000
Studiepott
16 000 kr
Lindesbergs lasarett

Växel: 0581-85 000

 

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
37 Plats 37 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C på europarådets skala.

Introduktion

En veckas regionövergripande introduktion och en veckas sjukhusspecifik introduktion på det sjukhus där du gör din AT-Utöver det får du en avdelningsspecifik introduktion på respektive klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning, ett antal regiongemensamma seminariedagar samt utbildning inom ramen för studiepotten.

Jourer

Ja, med stöd av bakjour.

Handledare

En personlig handledare/block.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster.

Bostad

Hjälp med kontakter.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Hjälp med kontakter

Annat

Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsatt för fortbildning inom Sverige. Efter att AT-chef godkänt önskad kurs beviljas ledighet med bibehållen lön max 5 dagar. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi.
Övrig intern fortbildning och regionens ordinarier program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Kontakt

Synnöve Bergentz, AT-chef
Kontakt via e-post

Madelene Dahlin, AT-samordnare
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.