info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
20 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
22 st
Ingångslön
33 500 kr
AT-ranking
31
Forskar-AT
Möjlighet kan finnas att prova på forskning 1-3 månader
Special-AT
Annan
Söktryck
273
Schysst rekrytering
Ja
Linköping/Motala

Växel: 010-1030000

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
31 Plats 31 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi och internmedicinsk placering i 15 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

Ansökningskrav

Läkarexamen/godkännande från SoS.

Svenska C

Introduktion

En vecka i samband med AT-start med fokus på akut omhändertagande, A-HLR och basal kirurgisk teknik och simuleringsövningar. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik tillkommer.

Utbildning

Kompetensutveckling ges som heldagsutbildning varannan vecka, regelbunden kliniknära utbildning, seminarier och flera andra utbildningsinsatser. Kurspott om 15000kr per AT-läkare.

Forskning

Forskar AT block med möjlighet till förlängning av AT med 3-6 mån avsatt tid för forskning. Möjlighet till upp till tre månader ”Prova på forskning”

Jourer

Både självständiga jourer med gott bakjoursstöd och jourer med handledning.

Handledare

Vid varje klinik. Huvudhandledare (med mentorsfunktion) i primärvården. Tjänstgöringen inleds med två veckor inom allmänmedicin tillsammans med huvudhandledaren.

Ledighet inför AT-tenta

På vissa av heldagsutbildningarna ges möjlighet till egna studier.

Deltagande i AT-stämma

Betald AT stämma eller kurs inom ramen för kurspott.

Möjlighet att fortsätta med ST

God och varierar något beroende på specialitet.

Bostad

Stöd till förmedling

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

I den mån det är möjligt

Barnomsorg

God

Annat

Vi erbjuder tjänstgöring på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och på Lasarettet i Motala (LiM) där vi även har tre uppskattade AT-inriktningar; Forskar-AT, Pedagogisk-AT, och Psykiatri-AT på båda sjukhusen. Läs mer på vår hemsida. Mer information finns på vår hemsida regionostergotland.se/Jobb-och-studier/AT-och-ST/AT-hos-oss/AT-i-Linkoping. Vi har sedan många år ett uppskattat akutläkarblock på 3 mån. Valfri period 1 mån. Två starter per termin.

Kontakt

Kontaktperson AT-läkare
Fanny Gustafsson
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
AT- Samordnare Ellinor Ström.
Kontakt via e-post
Telefon 010-103 73 96

AT-samordnare Anette Cederberg
Kontakt via e-post
Telefon 010-103 20 82

Vid frågor om AT på Lasarettet i Motala/Universitetssjukhuset i Linköping är du välkommen att höra av dig till AT-representant Benedicte Piauger Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.