Basfakta

Tjänstgöringslängd
19 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
26 st
Ingångslön
36 000 kr
AT-ranking
59
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Forskar-AT, pedagogisk AT och psykiatri-AT
Söktryck
230
Studiepott
15 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Linköping/Motala

Växel: 010-1030000

AT- Samordnare, Eva Lago
Kontakt e-post
Telefon 010-1032082

AT-Samordnare, Mona Carlsson
Kontakt e-post
Telefon 010-1031555

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
59 Plats 59 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

13 veckor internmedicin, kirurgi, akutblock och psykiatri. 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen/godkännande från SoS.

Svenska C

Introduktion

En vecka i samband med AT-start med introduktion till organisationen (AT och Region Östergötland), administrativa rutiner samt simuleringsträning (akut omhändertagande och A-HLR). Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik tillkommer.

Utbildning

Gediget utbildningsprogram schemalagt varannan vecka, regelbunden kliniknära utbildning, seminarier och flera andra utbildningserbjudanden. Kurspott om 15000 kr per AT-läkare.

Forskning

Forskar AT block med möjlighet till förlängning av AT (upp till fem månader) med avsatt tid för forskning. Möjlighet till upp till tre månader ”Prova på forskning”

Jourer

Både självständiga jourer med gott bakjoursstöd och jourer med handledning.

Handledare

Utsedd handledare för varje block.

Ledighet inför AT-tenta

På vissa utbildningsdagar ges möjlighet till egna studier.

Deltagande i AT-stämma

Betald AT stämma eller kurs inom ramen för kurspott.

Möjlighet att fortsätta med ST

God och varierar något beroende på specialitet.

Bostad

Stöd till förmedling

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

I den mån det är möjligt

Barnomsorg

Kommunala och fristående alternativ.

Annat

Vi erbjuder tjänstgöring på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och på Lasarettet i Motala (LiM) där vi även har tre uppskattade AT-inriktningar; forskar-AT, pedagogisk AT och psykiatri-AT på båda sjukhusen. Vi har sedan många år ett uppskattat akutblock på 3 mån. Två starter per termin. Läs mer på vår hemsida.

https://vardgivare.regionostergotland.se/vgw/utveckling-och-kompetens/allmantjanstgoring-at-i-ostergotland